Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέες πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 22/07/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Άμεσων Ενισχύσεων 2014:

λιβάδια ένωση αγρινίου (1)

1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ με: Ποσό: 4.117.238,17€ Και πλήθος: 4.416,

2. ΣΤΡΕΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ με: Ποσό: 16.164,93€ Και πλήθος: 183,

3. ΠΡΟΣΘ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ με: Ποσό: 261.888,91€ Και πλήθος: 669,

4. ΠΡΟΣΘ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤ. ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ με: Ποσό: 360.325,01€ Και πλήθος: 895,

5. ΣΤΡΕΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ με: Ποσό: 5.733.640,98€ Και πλήθος: 3.051,

6. ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ με: Ποσό: 487.656,47€ Και πλήθος: 47.454,

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ με: Ποσό: 2.630,50€ Και πλήθος: 1,

8. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΧΙΟΥ με: Ποσό: 145,00€ Και πλήθος: 1,

9. ΣΤΡΕΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ με: Ποσό: 12.231,61€ Και πλήθος: 32,

10. ΣΤΡΕΜ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ με: Ποσό: 5.098,62€ Και πλήθος: 12,

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ με: Ποσό: 10.754,96€ Και πλήθος: 25,

12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΑΒΑ με: Ποσό: 192,1€ Και πλήθος: 1,

13. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙ ΛΗΜΝΟΥ με: Ποσό: 317.428,06€ Και πλήθος: 1.017,

14.α) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ με: Ποσό: 317.428,06€ Και πλήθος: 1.017,

14.β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ με: Ποσό: 7.822,94€ Και πλήθος: 19,

15. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑ με: Ποσό: 1.105.527,47€ Και πλήθος: 1.474,

16. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ με: Ποσό: 3.884.740,80€ Και πλήθος: 6.577,

17. ΣΥΜΠΛ.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ με: Ποσό: 53.006,69€ Και πλήθος: 70,

18. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ,

19. ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ με: Ποσό: 602.456,03€ Και πλήθος: 383,

20. ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ με: Ποσό: 150.083,11€ Και πλήθος: 762,

21. ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ με: Ποσό: 1.739.813,31€ Και πλήθος: 2.406.