Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές από ΛΑΓΗΕ

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2015.

φ-β ένωση αγρινίου (2)

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 7.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 44.276,89€ (86% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).