Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση στις μεταβολές λόγω κληρονομιάς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβολών για τη χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης για το έτος 2015.

λιβάδια ενωση αγρινιου (3)

Σύμφωνα με την από 05.06.2015 ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα “Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015”, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτημάτων μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ορίστηκε η 15η Ιουνίου 2015.

Ειδικά για τη υποβολή της αίτησης μεταβολών για τη χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Φ40), κρίθηκε αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ως την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, εφόσον η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης των δικαιούχων είναι εμπρόθεσμη, ως την καταληκτική ημερομηνία 15/06/2015.

Τα παραπάνω περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1725/71868/26.06.2015 ΥΑ, η οποία ισχύει ειδικά για το έτος 2015.