Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα  περιλαμβάνουν κάθε φάρμακο που προορίζεται για χορήγηση στα ζώα για προληπτικό ή θεραπευτικό ή διαγνωστικό σκοπό και κάθε φαρμακούχο πρόμειγμα και φαρμακούχο ζωοτροφή.

ktiniatrio ea (3)

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ζώα (θηλαστικά, πτηνά, ψάρια και μέλισσες) τα οποία παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, χορηγούνται απαραίτητα μόνον με κτηνιατρική συνταγή και συγκεκριμένα:

  1. όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα που η κυκλοφορία τους απαιτεί άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και
  2. όλες οι φαρμακούχες ζωοτροφές, οι οποίες παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και προορίζονται αποκλειστικά για θεραπεία ή προφύλαξη από συγκεκριμένο νόσημα ή και σύνδρομο των παραγωγικών ζώων.

Οι εκτροφές παραγωγικών ζώων προμηθεύονται κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

Η κτηνιατρική συνταγή, όπως πολύ σωστά τονίζει το υπουργείο και η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης ,Φαρμάκων & Εφαρμογών, είναι το ισχυρότερο όπλο και ίσως το μόνο που αναχαιτίζει την ανεξέλεγκτη και αλόγιστη κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλο το δίκτυο Υγείας (φαρμακευτικές εταιρείες –καταστήματα πώλησης - εκτροφές ζώων - τρόφιμα -καταναλωτές).

Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι παραγωγικών ζώων υποχρεούνται να αποδεικνύουν την αγορά, κατοχή και χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων στα εν λόγω ζώα για περίοδο πέντε ετών από τη χορήγησή τους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ζώα σφάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Για το σκοπό αυτό όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων υποχρεούνται να τηρούν ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΗΦΑΕ) στο οποίο καταγράφεται η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων είτε ατομικά για κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών και των αποπαρασιτώσεων.

Η τήρηση του ΜΗΦΑΕ, στις εκτροφές αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, την τήρηση του χρόνου αναμονής αυτών για τη μη ύπαρξη καταλοίπων στα παραγόμενα ζωικά προϊόντα με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στις εκτροφές περιγράφονται στο: Εγχειρίδιο Εμπορίας-διάθεσης-χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Κατανοώντας τον ιδιαίτερο ρόλο και τη σημασία που έχει για τον παραγωγό η ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα – πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία– η Ένωση Αγρινίου λειτουργεί το Κτηνιατρικό Γραφείο Παραγωγικών Ζώων, το οποίο εδρεύει σε ανεξάρτητο κτήριο στους χώρους του εργοστασίου ζωοτροφών, έναντι Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου.

Το Κτηνιατρείο είναι στελεχωμένο και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την περιοχή, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια κάθε ιατρική πράξη για τα ζώα παραγωγής, από τον εμβολιασμό μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του ζώου και του κοπαδιού, προσφέροντας ταυτόχρονα συμβουλές σε θέματα τροφής, άλμεξης, αναπαραγωγής,  σωματικής κατάστασης κατά τον τοκετό κτλ.

Φυσικά, όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται, σε ανταγωνιστικές πάντα τιμές, είναι εγκεκριμένα, όπως και οι φαρμακούχες ζωοτροφές, οι οποίες παρασκευάζονται και διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και προορίζονται αποκλειστικά για θεραπεία ή προφύλαξη από συγκεκριμένο νόσημα ή και σύνδρομο των παραγωγικών ζώων.

Αυτό, πρακτικά για τον παραγωγό αποτελεί εγγύηση. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα με το  Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής που βάση νόμου υποχρεούται να τηρεί.

Δίπλα απ’ το Κτηνιατρείο λειτουργεί το Χημείο, όπου πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές-διαγνωστικές αναλύσεις.