Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Για τις συντάξεις ΟΓΑ

Σχετικά με την καταβολή συντάξεων μηνός Ιουλίου 2015 για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, ο Οργανισμός εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

ογα (2)

Η σύνταξη μηνός Ιουλίου 2015 θα καταβληθεί σε 681.087 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Τετάρτη 1 Ιουλ ίου 2015.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 305.561.286,40 ευρώ.