Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Eξόφληση Δεκεμβρίου

Συνεχίζεται η εξόφληση, από το ΛΑΓΗΕ, τιμολογίων ΑΠΕ για παραγωγή Δεκεμβρίου 2014.

φ-β ενωση ΦΜ (2)

Με τις νέες εντολές που δόθηκαν στις Τράπεζες θα εξοφληθούν επί πλέον 6.737 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 272.413€ (θα έχει δηλαδή εξοφληθεί το 86% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).