Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σύγχυση με τις Μεταβιβάσεις-Κίνδυνος να χαθούν Δικαιώματα

Δεν ισχύουν οι περσυνές Μεταβιβάσεις, η διαδικασία πρέπει να γίνει απ’ την αρχή, λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία ενημέρωσης απ’ την Ένωση Αγρινίου. Απαραίτητη η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

κάμπος (29) - Αντίγραφο

Οι αποδέκτες περσυνών μεταβιβάσεων κινδυνεύουν να χάσουν τα Δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά… δεν τις αναγνωρίζει. Οι μεταβιβάσεις θα πρέπει να γίνουν απ’ την αρχή και η Ένωση Αγρινίου καλεί όλους όσοι εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία να παρακολουθήσουν την  εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στον 3ο όροφο του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου, προκειμένου υπεύθυνα να ενημερωθούν για την εξαιρετικά πολύπλοκη αυτή διαδικασία, ώστε να κατοχυρώσουν τα Δικαιώματά τους και να μην υπάρξουν απώλειες εισοδημάτων.

Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς, οι οποίοι το 2014 ήταν αποδέκτες μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με ή χωρίς γη και δεν υπέβαλλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013, και ως εκ τούτου δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεωργός Α, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει το δικαίωμα αυτό της χορήγησης δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό Β, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, δίνοντας του έτσι “εισιτήριο πρόσβασης” στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Προσοχή: Πρόκειται για μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (χρήματα), ως εκ τούτου δεν μεταβιβάζεται η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ενδεχομένως ο γεωργός Α το 2014.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης είναι:

■μαζί με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ο γεωργός Α να μεταβιβάσει και επιλέξιμη έκταση που έχει δηλώσει το 2013 και το 2014, με ενοικίαση ή πώληση, στον γεωργό Β.

Ο αριθμός των ΔΒΕ που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β δεν περιορίζεται από την έκταση που θα του μεταβιβαστεί μαζί με το δικαίωμα λήψης αλλά ακολουθεί τον κανόνα 1 ΔΒΕ=1 ha επιλέξιμης έκτασης, που θα δηλώσει εκείνος στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

■και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι να χαρακτηρίζονται ενεργοί γεωργοί το 2015.

Προσοχή: Οι μεταβιβαστές δικαιώματος λήψης, οι οποίοι επιθυμούν να χορηγηθούν και σε εκείνους δικαιώματα και ως εκ τούτου μεταβιβάζουν μέρος της εκμετάλλευσής τους, υπόκεινται στην ρήτρα απροσδόκητου κέρδους. Όποιοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης σε άλλο γεωργό, υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση μεταβολών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.