Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα ο τραπεζικός δανεισμός προς τη Γεωργία

Το πολύ μικρό ποσοστό της αναλογίας του τραπεζικού δανεισμού προς τη Γεωργία (1,5%) σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε ανάλυση των στοιχείων έρευνας χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

τράπεζα

Επίσης, όπως αναφέρεται, η χαμηλή ζήτηση από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά τραπεζικής χρηματοδότησης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Την ίδια στιγμή εκτιμάται από ανώτατα τραπεζικά στελέχη ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις των τραπεζών το 2015 προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα κυμανθούν στα πέντε με έξι δισ. ευρώ έναντι αρχικών εκτιμήσεων που είχαν διατυπωθεί στα τέλη του περασμένου έτους για 8 με 10 δισ. ευρώ.

Καθοριστική σημασία, όπως επισήμαναν σε δηλώσεις τους τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, έχει η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας που θα αποτελέσει το κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας. Όπως επισημαίνουν, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις προοπτικές για την δυναμική που θα αναπτυχθεί.

Η «ακτινογραφία» των χρηματοδοτήσεων σήμερα

Το ποσοστό μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερό στο 2,5% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο 2015 (Φεβρουάριος 2015: -2,5%), έναντι σημαντικότερης μείωσης κατά 4,1%, που κατέγραψε τον Μάρτιο 2014.

Ειδικότερα, ο δωδεκάμηνος ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε ελαφρά τον Μάρτιο 2015 (-2,2%), έναντι του προηγούμενου μήνα (-2,3%) και κατά 5,3% έναντι πτώσης που σημειώθηκε τον Μάρτιο 2014. Παράλληλα, τον Μάρτιο 2015 παρατηρήθηκε καθαρή αρνητική ροή δανείων (Μάρτιος 2015: 303 εκατ. ευρώ), θετική ροή τον Φεβρουάριο (433 εκατ. ευρώ) και τον Ιανουάριο 2015 (328 εκατ. ευρώ).

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά, ο δωδεκάμηνος ρυθμός μείωσης παρέμεινε αμετάβλητος τον Μάρτιο 2015 έναντι του Φεβρουαρίου 2015 στο 3%, έναντι μείωσης κατά 3,4% που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2014.

Σχετικά με την τραπεζική χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος και σχεδόν αμελητέος (Μάρτιος 2015: - 0,6%, Φεβρουάριος 2015: -0,6%), έναντι μικρής αύξησης (+0,4%), που παρουσίασε τον Μάρτιο του 2014.

Σχετικά με τη διάρθρωση των επιχειρηματικών πιστώσεων, όπως αναφέρουν αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας επισημαίνεται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή εμφανίζουν τα δάνεια προς τη Βιομηχανία (22%) και ακολουθούν οι πιστώσεις προς το Εμπόριο (20%), ενώ σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται η ποσοστιαία αναλογία της Ναυτιλίας, των Κατασκευών και του Τουρισμού. Σημειώνεται το πολύ μικρό ποσοστό της αναλογίας του τραπεζικού δανεισμού προς τη Γεωργία (1,5%).

Πρώτα τα επιχειρηματικά δάνεια

Τα επιχειρηματικά δάνεια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του τραπεζικού δανεισμού (48,3%) και έπονται τα Στεγαστικά (32,6%), τα Καταναλωτικά (12,8%) και αυτά προς τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (6,4%).

Όσον αφορά στην ανάλυση των μεταβολών των τραπεζικών δανείων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επισημαίνεται η αύξηση του δωδεκάμηνου ρυθμού μεταβολής των δανείων προς τη Ναυτιλία, ενώ σε οριακά θετικό επίπεδο εμφανίζονται οι πιστώσεις προς τις Κατασκευές και τον Τουρισμό. Αντίθετα, σημειώνεται η πτώση του ρυθμού μεταβολής των δανείων προς τη Γεωργία, το Εμπόριο και τον κλάδο Ενέργειας-Ύδρευσης.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές της Alpha Bank, η εξέλιξη των ετήσιων ρυθμών μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις υποδηλώνει στασιμότητα της ζήτησης τραπεζικών δανείων, καθώς η παράταση της αβεβαιότητας και η καθυστέρηση επίτευξης καθοριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις για την έναρξη νέων επενδύσεων.

Σημειώνεται εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με την έρευνα χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, που αναφέρεται στο πρώτο τρίμηνο του 2015 συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2014, οι εμπορικές τράπεζες ανέφεραν μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων για πρώτη φορά από τις αρχές του 2013. Επίσης αναφέρεται μείωση της ζήτησης δανείων από τα νοικοκυριά για πρώτη φορά από τις αρχές του 2014. Επισημαίνεται ότι εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα θα προκαλέσει και αύξηση του ρυθμού του πραγματικού ΑΕΠ.

paseges.gr