Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καθαρισμός εκτάσεων

Συνεπείς οι αγρότες με την υποχρέωση καθαρισμού των εκτάσεών τους, παρά το υψηλό κόστος. Πρόστιμο για τους χώρους κοντά σε οικισμούς, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

τρακτερ χόρτα  ΕΑ-ΦΜπ - Αντίγραφο

Η ανάγκη καθαρισμού των εκτάσεων από την ιδιαίτερα αναπτυγμένη αυτή την περίοδο παρασιτική βλάστηση, επισημάνθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση, σχετική με την παρουσία φιδιών και αρουραίων (εδώ).

Οι αγρότες, βέβαια, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και ήδη προχωρούν σε αποψίλωση, με ίδια μέσα ή απευθυνόμενοι σε ιδιοκτήτες γεωργικών ελκυστήρων που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σ’ αυτή την περίπτωση το κόστος είναι 15-20 ευρώ/στρέμμα, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της έκτασης.

Πολλοί αγρότες, πάντως, περιμένουν να περάσουν λίγες ημέρες ακόμη, ώστε να ξεραθούν τελείως τα χόρτα και να αποφύγουν την εκ νέου ανάπτυξή τους, λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων και αυτών που αναμένονται εντός των ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο καλός καθαρισμός είναι βασική εργασία, την οποία και με συνέπεια εκτελούν κάθε χρόνο οι παραγωγοί.

Το πρόβλημα εστιάζεται στις περιπτώσεις ελαιώνων και άλλων εκτάσεων οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ασχολούνται με την καλλιέργεια και πιθανότατα δεν διαμένουν καν στην περιοχή.

Ο Δήμος Αγρινίου, πάντως, με ανακοίνωσή του καλεί τους  ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από οικισμούς , να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αποψίλωσης  και απομάκρυνσης τυχόν  εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών  για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο η οποία καθορίζεται από την  1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015 .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος θα προχωρήσει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των εκτάσεων  με  επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες  και παράλληλη υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.