Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Ένωση Αγρινίου… πέρα απ’ το ΟΣΔΕ

Το πλέγμα ολοκληρωμένων, παράλληλων υπηρεσιών μας στηρίζει τον αγρότη της περιοχής σε κάθε του βήμα και αναδεικνύει την Αιτωλοακαρνανία σε σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας.

μηχάνημα Ενωση Αγρινίου (2)

Στην κορύφωσή της βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με την Ένωση Αγρινίου να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, απολαμβάνοντας την σχεδόν καθολική αποδοχή του παραγωγικού κόσμου στην περιοχή ευθύνης της και παρέχοντας συνδυασμένες υπηρεσίες ποιότητας.

Το γεγονός ότι οι χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι της περιοχής επέλεξαν ξανά την Ένωση Αγρινίου, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη τους στον Συνεταιρισμό, δεικνύει και την άρρηκτη σχέση που με συνέπεια έχει οικοδομηθεί σε θεμέλια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.

Εργαζόμαστε καθημερινά και επιδίωξή μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό, άλλωστε, βγάζουμε συνεργεία με σύγχρονο εξοπλισμό στα χωριά, απασχολώντας δεκάδες υπαλλήλους, για αυτό πραγματοποιήσαμε διαδοχικές ημερίδες, στις οποίες προσήλθαν χιλιάδες αγρότες προκειμένου υπεύθυνα να ενημερωθούν. Βασική μας επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα και χωρίς απώλειες για τους παραγωγούς και την οικονομία της Αιτωλοακαρνανίας.

Η έταιρη εκδοχή, αυτή που για ιδιοτελείς σκοπούς «λανσάρουν» ορισμένοι, το να αναλάβει το κράτος δηλαδή, αποτελεί και τη μεγάλη παγίδα για τους αγρότες: Σε μια τέτοια περίπτωση και το κόστος θα ανέβει υπερβολικά, έστω και έμμεσα μέσω της φορολογίας, αφού θα χρειαστεί να γίνουν δεκάδες προσλήψεις για να φέρει σε πέρας το έργο… και οι αγρότες θα κληθούν να μεταβαίνουν στην κεντρική υπηρεσία κάθε νομού, διανύοντας τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις. Δεδομένων των καταστάσεων, οι υπηρεσίες του κράτους, κεντρικές και αποκεντρωμένες, απλώς δεν είναι σε θέση να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Κι αν το επιχειρήσουν κάποια στιγμή, η όλη διαδικασία θα τιναχθεί στον αέρα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Γίνεται σαφές, επομένως, ότι κακές υπηρεσίες προσφέρουν στον τόπο και στον αγροτικό πληθυσμό όσοι προσπαθούν να εγείρουν ζητήματα, είτε από πλήρη άγνοια της πραγματικότητας είτε παρασυρόμενοι από διάφορους επιτηδείους τα συμφέροντα των οποίων θίγονται είτε για λόγους που οι ίδιοι μόνο γνωρίζουν.

Δεν είναι, όμως, μόνο το ΟΣΔΕ  και η παράλληλη συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των δηλώσεων Καλλιέργειας-Εκτροφής ΕΛΓΑ.

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε δημιουργήσει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ακριβώς για να παρέχουμε στον αγρότη την ασφάλεια που έχει ανάγκη, απαλλάσσοντάς τον από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και άσκοπη ταλαιπωρία, προλαμβάνοντας, φυσικά, πιθανά λάθη και θεραπεύοντας καταστάσεις που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαν εξαιρετικά μεγάλο κόστος.

Δημιουργήσαμε, για παράδειγμα, ένα από τα πλέον δραστήρια και παραγωγικά Τμήματα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα.  Με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, λειτουργούμε κατά τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου είναι οι αγρότες μας να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων. Παράλληλα, το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας παρεμβαίνει για λογαριασμό των παραγωγών, επιλύοντας συχνά ανυπέρβλητα προβλήματα. Το Τμήμα έχει συμβάλλει, με παρεμβάσεις του προς το υπουργείο και τον οργανισμό πληρωμών, ώστε να επιτευχθεί η εισροή σημαντικών κονδυλίων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι στη Βιολογική Κτηνοτροφία ο νομός μας κατέχει το 30% του συνόλου των αιτήσεων της χώρας...

Εξίσου σημαντική υπηρεσία είναι αυτή που αφορά στην Εξισωτική Αποζημίωση, για την οποία έχουμε οργανώσει παράλληλο Τμήμα αντικείμενο του οποίου είναι να διεκπεραιώνει τις πολλές εκκρεμότητες που κάθε φορά ανακύπτουν και να αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της καλλιέργειας ή του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να αποδίδονται οι αναλογούσες ενισχύσεις στους δικαιούχους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Τμήμα, καθώς εξίσου σημαντικό είναι και το συνολικό έσοδο για τους κτηνοτρόφους, τους οποίους και η Ένωση πιστώνει για την προμήθεια των ζωοτροφών που χρειάζονται.

Ανάλογη σημασία δίνουμε και στο Τμήμα που ασχολείται με την επιστροφή ΦΠΑ, αναλαμβάνοντας όλη τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος μας και στο θέμα των Σχεδίων Βελτίωσης, όπου αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, τεκμηριώνουμε, κατά τα προβλεπόμενα, τη σκοπιμότητά των επενδύσεων και τη συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος παραγωγού (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ.) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

Υποστηρικτικά, οργανώσαμε κατάλληλα το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, όπου απευθύνονται οι παραγωγοί για την ενημέρωση και την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ασφάλεια για τον κτηνοτρόφο το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών, μέχρι την τελική έκδοση της άδειας, η οποία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των παραγωγών στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.

Αναλαμβάνουμε ακόμη την εκπόνηση  μελετών  και την υποβολή των σχετικών φακέλων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού, διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Με εμπειρία και άρτια οργάνωση, παρακολουθούμε την εξέλιξη κάθε αίτησης και παρεμβαίνουμε διορθωτικά, όπου χρειάζεται, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.

Επίσης:

Γεωργοτεχνικοοικονομικές μελέτες εκλογής γεωργικού ελκυστήρα, μελέτες ενεργειακών αναγκών αγροτικής εκμετάλλευσης φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, αλλά και μελέτες άρδευσης για τη βέλτιστη διαχείριση νερού, είναι υπόθεση της Ένωσης Αγρινίου και του σχετικού καλά οργανωμένου και πλήρως στελεχωμένου Τμήματος που έχουμε δημιουργήσει, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας να καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη των παραγωγών μας.

Ακόμα και για το πρόγραμμα νέων αγροτών, κάθε φορά που προκηρύσσεται, ανα-γνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με νέους ανθρώπους, παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στους ενδιαφερομένους, αναλαμβάνοντας τη συμπλήρωση και υποβολή των σχετικών φακέλων.

Κατανοώντας τον ιδιαίτερο ρόλο και τη σημασία που έχει για τον παραγωγό η ολοκληρωμένη κτηνιατρική φροντίδα – πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία– δημιουργήσαμε και λειτουργούμε  Κτηνιατρικό Γραφείο Παραγωγικών Ζώων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης βιβλίων των αγροτών και τη γενικότερη δυσκολία που έχει πλέον η διαδικασία, φροντίζουμε ακόμη και για τη συμπλήρωση-υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους υπόχρεους, την καταχώρηση τιμολογίων και παραστατικών, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει ένα πλήρως οργανωμένο λογιστικό γραφείο.

…Και αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον αγρότη της περιοχής, ο οποίος, μπορεί, επιπρόσθετα, για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, να απευθυνθεί την Ένωση Αγρινίου. Ακόμη και ο παρών ιστότοπος, μέσω του οποίου οι παραγωγοί ενημερώνονται για θέματα ενδιαφέροντός τους, μπορούν δε μέσω της ειδικής εφαρμογής «η φωνή του αγρότη» να θέσουν το ερώτημά τους και να λάβουν στη διεύθυνσή του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου υπεύθυνη απάντηση, υπηρεσία προς τον παραγωγό συνιστά.

Αυτά και άλλα πολλά (η συμβολή μας στη διαμόρφωση τιμών υπέρ του παραγωγού, η επενδυτική μας δράση κτλ. κτλ.) έχουν αναδείξει την Ένωση Αγρινίου σε πρότυπο μοντέλο Αγροτικού Συνεταιρισμού, σε όλη τη χώρα. Μπορεί αυτό να μην αρέσει σε κάποιους, εμείς, όμως, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να εργαζόμαστε για την ανάκαμψη του αγροτικού χώρου, για την Αιτωλοακαρνανία, για τους παραγωγούς μας.

Και για μια ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι κακές υπηρεσίες προσφέρουν στον τόπο όσοι από άγνοια ή από σκοπιμότητα προσπαθούν να «μειώσουν» την Ένωση, παίζοντας το παιχνίδι των μεγάλων συμφερόντων ορισμένων, που ενοχλούνται απ’ την παρουσία και δράση του Συνεταιρισμού μας.

Οι αγρότες, βέβαια, γνωρίζουν. Και ξέρουν καλά ότι το υγειές και ισχυρό Συνεταιριστικό Κίνημα είναι αυτό που μπορεί να εγγυηθεί λύσεις υπέρ τους. Ξέρουν, για παράδειγμα, ότι σε νομούς που οι εκεί συνεταιριστικές οργανώσεις απαξιώθηκαν, η τιμή αγοράς του καλαμποκιού, λ.χ., ήταν την τελευταία χρονιά 14-16 λεπτά, όταν η Ένωση Αγρινίου έδινε στον παραγωγό 19! Και η τιμή πώλησης στις ίδιες περιοχές έφτασε τα 24 λεπτά, όταν στην Ένωση Αγρινίου ήταν πολύ χαμηλότερη. Μια απλή μαθηματική πράξη, αφού μιλάμε για εκατομμύρια κιλά, μπορεί να δείξει και το μέγεθος  της διαφοράς …και να εξηγήσει  πολλά.