Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκύκλιος για διαδικασία έγκρισης φυτοπροστασίας «120 ημέρων»

Ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση για κατ΄εξαίρεση διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εγκρίσεις 120 ημερών κατά το κοινώς λεγόμενο) εκπόνησε για πρώτη φορά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

κηπευτικά Φ.Μ.. e-ea.gr  (34) - Αντίγραφο
Πρόκειται για εγκύκλιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαΐου και μεταξύ άλλων :

  • Ρυθμίζει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και θέτει ελάχιστο χρονικό όριο υποβολής των αιτήσεων τους δυο μήνες πριν την αρχή της περιόδου χρήσης.
  • Θέτει σαφή χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο των αιτήσεων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.
  • Προωθεί την ενημέρωση και άλλων πιθανών ενδιαφερόμενων ώστε να εξετάζονται συνολικότερα τυχόν επιμέρους όμοια αιτήματα.
  • Θέτει περιορισμούς στην λήψη των αποφάσεων για λόγους που κατά προτεραιότητα σχετίζονται με την ασφάλεια του καταναλωτή, δίδοντας το δικαίωμα της άρνησης λήψης απόφασης για λόγους προστασίας των καταναλωτών.
  • Βάζει τέλος στην επαναλαμβανόμενη πολυετή και καταχρηστική τελικά χρήση σκευασμάτων για τα οποία με την πρόοδο των τύπων εγκρίσεων παύει η ανάγκη χρήσης τους.
  • Δεν επιτρέπει την διατήρηση αποθεμάτων για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την λήξη της άδειας των 120 ημερών.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα δρομολογήσει σύντομα και τη ρύθμιση, κατά ανάλογο τρόπο, των εγκρίσεων για «χρήσεις μικρής σημασίας», ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εναλλακτικών, ασφαλών και πραγματικά αποτελεσματικών λύσεων που σταδιακά θα μπορούν να υποκαταστήσουν τουλάχιστον μέρος των εγκρίσεων «120 ημερών».

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, αναφέρει τα εξής:

«Σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, τόσο για τη στήριξη του Έλληνα αγρότη όσο και για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, δυστυχώς δεν υπήρχε σταθερό πλέγμα κανόνων. Η ασάφεια των διαδικασιών πολλές φορές στο παρελθόν οδηγούσε σε αμφισβήτηση - όχι πάντα άδικα - των τελικών πολιτικών αποφάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτό τώρα σταματάει. Για να λάβει τη σχετική απόφαση η πολιτική ηγεσία, θα έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες από τις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.

Ρυθμίζουμε έτσι το θέμα με τρόπο επιστημονικό, αντικειμενικό και σύγχρονο προς όφελος των αγροτών, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

Το πρόβλημα που έρχεται να επιλύσει η εγκύκλιος

Με την σταδιακή αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος, υποχρεώνονται σε απόσυρση από την αγορά ορισμένα, αποτελεσματικά κατά τα άλλα, προϊόντα.

Όμως, με το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 προβλέπεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατ΄εξαίρεση τη διάθεση στην αγορά κάποιων «απαγορευμένων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε επείγουσες καταστάσεις, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση και για κίνδυνο που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.

Οι εγκρίσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση σε όλη την Ε.Ε. ως «εργαλείο» επίλυσης πραγματικών προβλημάτων φυτοπροστασίας κάποιων καλλιεργειών όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις ή μη χημικές τεχνικές.