Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχής μείωση αγροτικής παραγωγής

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το έτος 2011. Για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2009 και 2010.

Μπερίκος-Ένωση (12) - Αντίγραφο

Η διαρκής υπονόμευση του αγροτικού τομέα αποτυπώνεται σε αλλεπάλληλες έρευνες και τα επίσημα, μη δυνάμενα να αμφισβητηθούν στοιχεία, θα πρέπει επιτέλους σοβαρά να απασχολήσουν κάποια στιγμή τους έχοντες την ευθύνη, οι οποίοι και οφείλουν να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό περιθώριο συνέχισης μιας πολιτικής που οδηγεί σε μαρασμό την παραγωγή και σε συρρίκνωση την αγροτική οικονομία.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας:

Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) παρουσιάζει μείωση κατά 0,4% μεταξύ των ετών 2009 και 2010 και μείωση κατά 2,9% μεταξύ των ετών 2010 και 2011. Συγκεκριμένα, η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη και μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) το 2009 ήταν 36.853,5 χιλ. στρέμματα, το 2010 ήταν 36.709,3 χιλ. στρέμματα και το 2011 35.663,0 χιλ. στρέμματα (Πίνακας 1).

Η κατανομή των βασικών ομάδων καλλιεργειών ανά έτος είναι:

■ Το 2009 το 53,9% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.854,9 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (1.048,9 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 30,9% (11.391,1 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 12,4% (4.558,6 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

■ Το 2010 το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.619,2 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8% (1.041,3 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 31,0% (11.373,7 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 12,7% (4.675,1 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

■ Το 2011 το 54,6 % της καλλιεργούμενης έκτασης (19.478,3 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2,8 % (1.004,6 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές καλλιέργειες, το 31,9 % (11.371,7 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες καλλιέργειες και το 10,7 % (3.808,5 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Οι σημαντικότερες, ως προς την έκταση, μεταβολές που παρατηρούνται κατά βασική ομάδα καλλιεργειών είναι:

■στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 8,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010 δηλ. από 6.077,4 χιλ. στρεμ. Το 2009 καλλιεργήθηκαν 5.821,8 χιλ. στρεμ. το 2010 και 5.315,0 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, μείωση κατά 11,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, και αύξηση κατά 3,9 % το 2011 σε σχέση με το 2010, δηλ. από 2.314,4 χιλ. στρεμ. Το 2009 καλλιεργήθηκαν 2.059,8 χιλ. στρεμ. το 2010 και 2.140,4 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, αύξηση κατά 3,7% το 2010 σε σχέση με το 2009, και αύξηση κατά 7,4 % το 2011 σε σχέση με το 2010, δηλ. από 2.669,9 χιλ. στρεμ. Το 2009 καλλιεργήθηκαν 2.769,2 χιλ. στρεμ. το 2010 και 2.975,1 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τομάτες (σύνολο), μείωση κατά 2,4% το 2010 σε σχέση με το 2009, και μείωση κατά 11,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010 δηλ. από 325,8 χιλ. στρεμ. το 2009 καλλιεργήθηκαν 317,8 χιλ. στρεμ. το 2010 και 280,5 χιλ. στρεμ. Το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 3,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, και μείωση κατά 1,8 % το 2011 σε σχέση με το 2010 δηλ. από 1.214,2 χιλ. στρεμ. το 2009 καλλιεργήθηκαν 1.168,2 χιλ. στρεμ. το 2010 και 1.147,2 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με πορτοκάλια, μείωση κατά 0,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, δεν παρατηρείται μεταβολή το 2011 σε σχέση με το 2010, δηλ. από 390,0 χιλ. στρεμ. το 2009 καλλιεργήθηκαν 387,7 χιλ. στρεμ. το 2010 και 387,8 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ροδάκινα – νεκταρίνια, αύξηση κατά 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009, και μείωση κατά 0,3 % το 2011 σε σχέση με το 2010 δηλ. από 439,3 χιλ. στρεμ. το 2009 καλλιεργήθηκαν 439,5 χιλ. στρεμ. το 2010 και 438,1 χιλ. στρεμ. το 2011,

■ στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με ελιές ελαιοποίησης, αύξηση κατά 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010 δηλ. από 6.653,7 χιλ. στρεμ. το 2009 καλλιεργήθηκαν 6.703,6 χιλ. στρεμ. το 2010 και 6.714,4 χιλ. στρεμ. το 2011.1

Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κατά ομάδες και είδη, είναι:

■ στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, μείωση κατά 9,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 5,9 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.656,8 χιλ. τόνοι το 2009, 1.504,5 χιλ. τόνοι το 2010 και 1.416,0 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή του αραβόσιτου, μείωση κατά 11,4% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 7,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.414,5 χιλ. τόνοι το 2009, 2.138,5 χιλ. τόνοι το 2010 και 2.291,8 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή του βαμβακιού, μείωση κατά 14,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 14,6 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 827,9 χιλ. τόνοι το 2009, 710,5 χιλ. τόνοι το 2010 και 814,5 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή των ζαχαρότευτλων, μείωση κατά 36,9% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 34,6 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.409,3 χιλ. τόνοι το 2009, 889,4 χιλ. τόνοι το 2010 και 581,5 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή της πατάτας (σύνολο), μείωση κατά 1,9% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 2,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 944,5 χιλ. τόνοι το 2009, 926,7 χιλ. τόνοι το 2010 και 905,9 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή της τομάτας (σύνολο), μείωση κατά 3,8% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 12,3% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.533,9 χιλ. τόνοι το 2009, 1.475,7 χιλ. τόνοι το 2010 και 1.294,6 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή του μούστου, μείωση κατά 5,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 3,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 357,7 χιλ. τόνοι το 2009, 339,1 χιλ. τόνοι το 2010 και 327,1 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή των πορτοκαλιών, μείωση κατά 6,7% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 6,4% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 969,9 χιλ. τόνοι το 2009, 905,1 χιλ. τόνοι το 2010 και 847,3 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή των ροδάκινων – νεκταρινιών, αύξηση κατά 3,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 0,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 794,1 χιλ. τόνοι το 2009, 822,3 χιλ. τόνοι το 2010 και 821,0 χιλ. τόνοι το 2011,

■ στην παραγωγή του ελαιόλαδου, μείωση κατά 7,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 22,5% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 325,2 χιλ. τόνοι το 2009 , 300,5 χιλ. τόνοι το 2010 και 368,1 χιλ. τόνοι το 2011.

2 3 unnamed

Ζωικό κεφάλαιο: Αριθμός ζώων και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων

  1. Αριθμός ζώων

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων κατά ομάδες και είδη, είναι:

■ Ο συνολικός αριθμόσ των βοοειδών δεν παρουσίασε καμία μεταβολή το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ παρουσίασε μείωση κατά 0,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα το 2009 τα βοοειδή ήταν 628.977, το 2010 ήταν 629.004 και το 2011 ήταν 624.852.

■ Ο συνολικός αριθμός των χοίρων παρουσίασε μείωση κατά 2,6 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 2,3 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 οι χοίροι ήταν 861.696, το 2010 ήταν 839.630 και το 2011 ήταν 819.954.

■ Ο συνολικός αριθμός των προβάτων παρουσίασε μείωση κατά 0,3 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,1 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 ήταν 8.931.392, το 2010 ήταν 8.903.667 και το 2011 ήταν 8.913.929.

■ Ο συνολικός αριθμός των αιγών παρουσίασε μείωση κατά 1,1 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 2,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 οι αίγες ήταν 5.180.391, το 2010 ήταν 5.122.705 και το 2011 ήταν 5.009.904.

■ Ο συνολικός αριθμός των ορνίθων παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 3,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 οι όρνιθες ήταν 27.841.075, το 2010 ήταν 29.018.971 και το 2011 ήταν 28.079.791.

■ Ο συνολικός αριθμός των κουνελιών παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 2,9 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 τα κουνέλια ήταν 1.192.350, το 2010 ήταν 1.193.255 και το 2011 ήταν 1.228.438.

■ Ο συνολικός αριθμός των κυψελών μελισσών παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,3 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 οι κυψέλες μελισσών ήταν 1.386.286, το 2010 ήταν 1.422.543 και το 2011 ήταν 1.427.436.

4

  1. Παραγωγή κρέατος

Οι σημαντικότερες μεταβολές, ως προς την παραγωγή κρέατος κατά είδος ζώου, είναι:

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος βοοειδών, μείωση κατά 2,7% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 2,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 74,0 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 72,0 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 70,0 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος χοίρων, μείωση κατά 3,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,6 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 98,7 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 95,2 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 95,8 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος προβάτων, αύξηση κατά 0,7% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 2,1 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 94,1 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 94,8 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 92,8 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος αιγών, μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 0,9 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 53,7 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 53,6 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 53,1 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος πουλερικών (πλην στρουθοκαμήλων), αύξηση κατά 3,0 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 4,0 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 110,3 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 113,7 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 109,1 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος στρουθοκαμήλων, παρουσίασε μείωση κατά 24,0 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 33,3 % το 2011 σε σχέση με το 2010 Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 0,4 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 0,3 χιλ. τόνοι, και το 2011 παρήχθησαν 0,2 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή κρέατος κουνελιών, μείωση κατά 3,2 % το 2010 σε σχέση με το 2009 και δεν παρουσίασε καμία μεταβολή το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 7,1 χιλ. τόνοι κρέατος, το 2010 παρήχθησαν 6,9 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 6,9 χιλ. τόνοι.

5

  1. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι σημαντικότερες μεταβολές παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων, ως προς τον όγκο παραγωγής, είναι:

■ στη συνολική παραγωγή γάλατος, μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 0,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 2.051,1 χιλ. τόνοι γάλατος, το 2010 παρήχθησαν 2.044,0 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 2.029,1 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή μαλακού τυριού, μείωση κατά 2,0% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 3,7 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 122,4 χιλ. τόνοι γάλατος, το 2010 παρήχθησαν 119,9 χιλ. τόνοι και το 2011 παρήχθησαν 115,5 χιλ. τόνοι.

■ στη συνολική παραγωγή αυγών, μείωση κατά 0,3% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 11,9 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 παρήχθησαν 1.925,5 εκατ. αυγά, το 2010 παρήχθησαν 1.919,1 εκατ. αυγά και το 2011 παρήχθησαν 1.691,2 εκατ. αυγά.

Γεωργικά μηχανήματα

Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους είναι :

■ στους γεωργικούς ελκυστήρες, μικρή μείωση κατά 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 390.922 ελκυστήρες, το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 390.407 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 392.310.

■ στα ψεκαστικά μηχανήματα, μικρή αύξηση κατά 0,4% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 228.378 ψεκαστικά, το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 229.311 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 229.742.

■ στις ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων, οριακή αύξηση κατά 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 150.969 ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεων, το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 151.118 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 151.870.

■ στα αρδευτικά συγκροτήματα τεχνητής βροχής, μείωση κατά 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 151.857 αρδευτικά συγκροτήματα τεχνικής βροχής, το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 147.910 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 148.599.

■ στα αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες, παρουσιάζουν αύξηση κατά 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 3,8 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 143.162 αρδευτικά συγκροτήματα με σταγόνες, το 2010 χρησιμοποιήθηκαν 144.258 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 149.744.

■ στα κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοκίνητα), αύξηση κατά 1,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 1,8 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 242.359 κλαδευτικά μηχανήματα, το 2010 245.920 και το 2011 χρησιμοποιήθηκαν 250.306.