Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμή συντάξεων και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Η σύνταξη μηνός Μαΐου 2015 θα καταβληθεί σε 679.456 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015.

ογα (2)

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Μαΐου 2015, όπως ανακοινώθηκε απ’ τον Οργανισμό, ανέρχεται στο ποσό των 303.615.867,84 ευρώ.

Παράλληλα, σε εφαρμογή της με αρ. 324/29-4-2015 απόφασης του Διοικητή του ΟΓΑ, η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει σήμερα, 30-4-2015, ανανεώνεται έως και 31-5-2015.