Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση για τις αιτήσεις αγροπεριβαλλοντικών

Εξήντα εργάσιμες μέρες από την 6η Μαρτίου 2015, ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

3

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση που έστειλε στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας με αριθμό 41595/8-4-2015.

Η αιτία της παράτασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, είναι η αναβάθμιση της εν λόγω μηχανογραφικής εφαρμογής και αφορά τους δικαιούχους που συμμετείχαν το 2014 στα εξής γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα:

⇒Βιολογική Γεωργία

⇒Βιολογική κτηνοτροφία

⇒Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε πρώην καπνοπαραγωγικές περιοχές

⇒Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (Νιτρορύπανση)

⇒Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

⇒Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

⇒Διατήρηση απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

⇒Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

Για περισσότερα δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης:

paseges.gr