Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιμένει το υπουργείο στην έγκριση των Δασαρχείων για τα Βοσκοτόπια

Οι κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές θα πρέπει να βεβαιώνουν τους κτηνοτρόφους για το αν και κατά πόσο η έκτασή που δηλώνουν ως βοσκότοπος μπορεί πράγματι να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιος.

ένωση αγρινιου (2)

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Τσιρώνης, ως απάντηση σε σχετικά ερωτήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου λήγουν μεθαύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί παράταση, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη αντίδραση απ’ τους κτηνοτρόφους και πολλές παρεμβάσεις από φορείς, όπως η Ένωση Αγρινίου, που έγκαιρα ανέδειξε το θέμα, με επιστολή του προέδρου Θ. Κουτσουπιά προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με σειρά δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων (δείτε εδώ την επιστολή και εδώ την τελευταία ανακοίνωση).

Να σημειωθεί, για μια ακόμη φορά, ότι είναι πρακτικά αδύνατο τα Δασαρχεία να μπορέσουν να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν συσσωρευμένες εκκρεμότητες ετών και τεράστια έλλειψη προσωπικού.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής εγκυκλίου:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σχετικά µε τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι για το στάδιο των διοικητικών επανελέγχων εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για βόσκηση, σε ότι αφορά τις δασικές και µη εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δασικών υπηρεσιών, θα πρέπει:

Η κατά τόπους αρµόδια δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) να πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο κατά ΕΓΣΑ 87, αν η έκταση δύναται να χρησιµοποιηθεί ως βοσκότοπος, όπως ορίζεται στο αρθ. 103 Ν.∆. 86/69 όπως ισχύει και περί µη ύπαρξης περιορισµών προκυπτόντων από τη δασική νοµοθεσία για τη χρήση αυτή. Σχετική και η µε αριθ. 122098/877/ 26-3- 2015 (7ΩΘΚ465ΦΘΗ-4ΜΖ) εγκύκλιος Αν. Υπουργού ΠΑΠΕ µε θέµα «Οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.∆. 86/69 σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.∆. 86/69 όπως ισχύουν». Επίσης θα ενηµερώνει τα περί της εφαρµογής ή µη της διάταξης της παρ. 3 αρθ. 2 ν. 998/79 όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 αρθ. 32 ν. 4280/2014».