Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την εξάπλωση του καταστροφικού παθογόνου Xylella fastidiosa

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εφιστά την προσοχή των καλλιεργητών σχετικά με το αντικείμενο του θέματος περί του καταστροφικού οργανισμού Xylella fastidiosa («ξυλέλα»).

ενωση Φ.Μπ.  (1) - Αντίγραφο

Συγκεκριμένα ενημερώνει για τα εξής:

  • Πρόκειται για φυτοπαθογόνο (βακτήριο) καραντίνας, για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερα μέτρα περιορισμού εντός της ΕΕ (σύμφωνα με το 2ο σχετικό) και με δυνατότητα προσβολής πολλών φυτικών ειδών, όπως ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή.
  • Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους παραγωγούς να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας ή το γεωπονικό προσωπικό των Δημόσιων Υπηρεσιών (με την παράκληση οι τελευταίοι να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας), για σχετικά ασυνήθη συμπτώματα στις εν λόγω καλλιέργειές τους.
  • Επισημαίνουμε προς τους εισαγωγείς και διακινητές των φυτών Catharanthus G. Don (καθάρανθος), Nerium L. (πχ. πικροδάφνη), Olea L. (ελιά), Prunus L. (πχ ροδακινιά, αμυγδαλιά κα), Vinca L. (πχ. βίγκα), Malva L. (πχ. μολόχα), Portulaca L. (πχ. αντράκλα), Quercus L. (πχ. βελανιδιά) και Sorghum L. (πχ. σόργο) καταγωγής τρίτων χωρών, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, ότι προϋπόθεση εισαγωγής τους σε χώρες της Ένωση αποτελεί η συμμόρφωση σε ειδικές απαιτήσεις και επιθεώρηση από αρμόδιο επίσημο φορέα.
  • Η ασθένεια που προκαλείται από τον παραπάνω οργανισμό έχει επεκταθεί εκτός των ήδη οριοθετημένων, σε βορειότερες περιοχές της Απουλίας (περιφέρεια της Ιταλίας), παρόλο που δεν έχει αναφερθεί σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΜΦΙ και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας, στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 171 και στο τηλέφωνο 2613-613718.