Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αναλογία αιγοπροβάτων

Θα ήθελα να με ενημερώσετε ποσά αιγοπρόβατα είναι το 0,7 τις ΜΜΖ και πως θα ενεργοποιήσουμε βοσκότοπο με το 0,7 η 0,15 τις ΜΜΖ με το στρέμμα ή το εκτάριο και αν ο βοσκότοπος είναι διαφορετική κατηγορία από τους μόνιμους βοσκοτόπους. Ευχαριστώ.

Φ.Μ. e-ea.gr  (42) - Αντίγραφο

Ο συντελεστής του 0,7 στις ΜΜΖ, πάντα για τα αιγοπρόβατα, αφορά στην ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης. Άρα, αντιστοιχεί σε 5 ζώα για ένα εκτάριο (4,66 για την ακρίβεια, με βάση τον μαθηματικό τύπο).

Το 0,15 είναι η αντιστοιχία αιγοπροβάτων προς τη Ζωική Μονάδα. Οι υπολογισμοί γίνονται σε εκτάρια, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία, αφού μετράνε και οι δεκαδικοί αριθμοί.

Στο σχετικό με τον μόνιμο ή μη βοσκότοπο υποερώτημα, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε, δεν αλλάζει κάτι.