Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χωρίς τέλη η «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο κρέας

Οικονομική ελάφρυνση για τους παραγωγούς και διασφάλιση της αξιοπιστίας της εν λόγο ένδειξης.

κάμπος Φ. Μπ.  (28) - Αντίγραφο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για στήριξη της ελληνικής βοοτροφίας, και εναρμονίζοντας την εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κανονισμού 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης Αποστόλου υπέγραψε Υπουργική Απόφαση που αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ. αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο-μοσχαρίσιο κρέας..

Με την υπογραφείσα υπουργική απόφαση καταργείται η καταβολή τελών από τους παραγωγούς που θέλουν να κάνουν χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» με συνέπεια μια πολύ σοβαρή οικονομική ελάφρυνσή τους.
Παράλληλα, απλοποιείται η διενέργεια των ελέγχων και γίνεται πιο αποτελεσματική μέσω διασταυρωτικών ελέγχων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής και του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Επιπλέον, πραγματοποιείται μέσα σε 24 ώρες από την σφαγή τους η ηλεκτρονική καταγραφή των βοοειδών που θα κάνουν χρήση της εν λόγω προαιρετικής ένδειξης στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ», διασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών».