Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

H «ρήτρα απροσδόκητου κέρδους» 

Η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων που δήλωσε το 2014, και ενεργοποιούσαν δικαιώματα, και το σύνολο της αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον γεωργό, προστίθεται στο Εθνικό Απόθεμα.ενωση Φ. Μπ.  (8) - Αντίγραφο

Όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014, η οποία ενεργοποιούσε δικαιώματα, προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η μίσθωση λήξει μετά την 31.05.2015.

Αυτό που κατάφερε η Ένωση Αγρινίου, με διαρκή πίεση που άσκησε όταν έπρεπε, εκεί που έπρεπε, είναι η ρήτρα αυτή να μην ισχύσει για τα βοσκοτόπια. Έτσι, όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014 προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους δεν εφαρμόζεται. Δεν έχει, δηλαδή, σημασία ο βοσκότοπος, αλλά η ζωική μονάδα.

Κατά συνέπεια, οι κτηνοτρόφοι μας δεν πρέπει να ανησυχούν για τις πιθανές μεταβολές, αφού με την εξαίρεση των βοσκοτόπων απ’ τη ρήτρα απροσδόκητου κέρδους, διασφαλίζονται τα δικαιώματα, σύμφωνα με τον αριθμό των ζώων που εκτρέφει ο κάθε ένας.