Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι γίνεται ακριβώς με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια;

Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική, εφ’ όσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώ ανά μήνα.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Επίσης, με βάση τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και προς διευκόλυνση των αγροτών κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, καθώς και για την απλούστευση της όλης διαδικασίας, δίνεται πλέον η δυνατότητα να μην συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία των συνεκμισθωτών-συνιδιοκτητών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Να σημειωθεί, όμως, ότι τα στοιχεία αυτά θα παρέχονται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθούν απ΄ την αρμόδια φορολογική αρχή.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων σε περίπτωση που γεωργικές εκτάσεις ανήκουν στη συνιδιοκτησία πολλών και μερικές φορές αγνώστων μεταξύ τους προσώπων, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η εμπρόθεσμη υποβολή της.