Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τη μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών βρώσιμης ελιάς έφτιαξε η Ένωση Αγρινίου

Ξεπέρασαν τις 5.400 τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου».επίσκεψη-102 - Αντίγραφο

Με την προηγούμενη μορφή του (ΕΑΣ Αγρινίου) ο συνεταιρισμός έχει ήδη υλοποιήσει άλλα δύο προγράμματα ως ελαιοκομικός φορέας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φέτος έπρεπε να δημιουργήσει ξεχωριστή ομάδα ελαιοκαλλιεργητών, όπως επιβάλει ο νέος κανονισμός για τα προγράμματα ελαιοκομικών φορέων (ΟΕΦ).

Έτσι, ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 5.400 μέλη στη νεοσύστατη ομάδα, η οποία έχει καταθέσει από τις 13 Φεβρουαρίου την πρότασή της για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ύψους 5 εκατ. ευρώ. Αν και αναμένεται η έγκρισή του τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Θωμά Κουτσουπιά, ο προϋπολογισμός του έργου μοιράζεται σε 2,5 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών (ολοκληρωμένη διαχείριση, εξοπλισμός και εκπαίδευση) και 2,5 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εργοστασίου επιτραπέζιας ελιάς.

Το «Agro24.gr» παρακολούθησε τη διαδικασία υπολβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα εντατικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού και διαπίστωσε ότι στην ερώτηση των υπαλλήλων: «Θέλετε να συμμετάσχετε στην Ομάδα Παραγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς;» οι αγρότες δε διστάζουν να απαντήσουν «Ναι», οπότε αναμένεται να προστεθούν κι άλλα μέλη.

Ο Συνεταιρισμός, σύμφωνα με τον κ. Κουτσουπιά, αυτή τη στιγμή έχει 250 μέλη, μετά τη μετατροπή του. Η συνεταιριστική μερίδα είναι 2.100 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι γίνουν μέλη της Ομάδας Ελαιοπαραγωγών, μπορούν αυτόματα να γίνουν και μέλη του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» αρκεί να καταβάλουν σε τρεις ετήσιες δόσεις τη συνεταιριστική μερίδα.

Τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην ομάδα είναι τα εξής:

«Ένα σημαντικό κομμάτι της νέας ΚΑΠ είναι και η στήριξη του θεσμού των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.), αφού βάσει των Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 και Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, από το 2015 και μετά, στα κράτη μέλη, θα μπορούν να ιδρύονται και να αναγνωρίζονται επίσημα Ομάδες Παραγωγών σε όλα πλέον τα αγροτικά προϊόντα.

Ορισμός Ο.Π.

Ως Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των παραγωγών οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα, για τα οποία  θα αναγνωριστεί επίσημα από το ΥΠΑΑΤ. Η Ο.Π. με την ίδρυσή της επιδιώκει συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α) την  εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής  των μελών της και την προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας.

β) την από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων.

γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση µε τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα.

δ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα κλπ.

Οφέλη ένταξης παραγωγού σε Ο.Π.

Η ένταξη λοιπόν των αγροτών σε ομάδες παραγωγών και γενικότερα η ισχυροποίηση των ομάδων παραγωγών σε τοπικό επίπεδο παρέχει τα κάτωθι οφέλη:

 • Εξασφαλίζει την άντληση πόρων από τις νέες Ο.Π. μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων επιχειρηματικών προγραμμάτων (δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ που είναι για την αγροτική ανάπτυξη).
 • Δρομολογεί την καλύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με τη:
 1. Μείωση του κόστους παραγωγής, αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να προμηθευτούν μαζικά σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, μηχανήματα.
 2. Μείωση του κόστους παραγωγής, αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα σύγχρονα συστήματα ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους.
 3. Δυνατότητα διάθεσης των πιστοποιημένων-ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες και συμβολαιακές πρακτικές με εταιρείες και εμπόρους.
 • Συμβάλλει στην δημιουργία ευνοϊκότερων προοπτικών ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ λόγω της κάλυψης των επιπλέον απαιτήσεων που επιβάλλει η εφαρμογή της.

Οφέλη ένταξης ελαιοπαραγωγού στην Ο.Π. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Ειδικά για τον ελαιοπαραγωγό που θα εγγραφεί ως μέλος στην υπό σύσταση ομάδα παραγωγών ελιάς του Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», θα του παρέχονται αυτόματα οι  κάτωθι δυνατότητες:

 • Δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης-εφαρμογής-επίβλεψης και πιστοποίησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους Σ.Ο.Δ. (πρότυπο agro 2-1 & 2-2), αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα συστήματα αυτά.
 • Έκπτωση (5%) κατά την προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. γεωργικών εφοδίων, από τα υποκαταστήματα  και μόνο του Συνεταιρισμού μας.
 • Έκπτωση  κατά την υποβολή της δήλωσης  Ο.Σ.Δ.Ε.
 • Υψηλότερη τιμή (+0,05 ευρώ/κιλό), κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου τους, στα κατά τόπους κέντρα παραλαβής του Συνεταιρισμού.
 • Δυνατότητα διάθεσης των πιστοποιημένων-ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες και συμβολαιακές πρακτικές με εταιρείες και εμπόρους.
 • Εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ λόγω της κάλυψης των επιπλέον απαιτήσεων που επιβάλλει η εφαρμογή της.
 • Τέλος όσον αφορά την Ο.Π. θα της δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει σε μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, μέσα από την άντληση πόρων του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και ως εκ τούτου να ενδυναμώσει τη Μονάδα Επεξεργασίας Ελιών που διαθέτει στη Σπολάϊτα Νεάπολης, με την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων κλπ. παγίων (εκπυρηνωτικά, αυτόματες γεμιστικές μηχανές)».

agro24.gr