Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη το ΟΣΔΕ 2015

Με πέντε (5) συνεργεία στο Αγρίνιο και ακόμη σε Αμφιλοχία, Αστακό, Βόνιτσα, Θέρμο, Κατούνα, Φυτείες και Χαλκιόπουλο, η Ένωση Αγρινίου υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για 20.000  παραγωγούς.DSC_0003 - Αντίγραφο

Σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ και στη βάση της διαδικασίας που έχει ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ένωση Αγρινίου, ως πιστοποιημένος φορέας, έχει αναλάβει να ολοκληρώσει αυτό το τόσο σύνθετο έργο, στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση των παραγωγών και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, άρα και του εισοδήματός τους, για την εξαετία 2015-2020.

Η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη και τα πλήρως καταρτισμένα συνεργεία της Ένωσης ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία, συγκεντρώνοντας και καταχωρώντας τις σχετικές πληροφορίες.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής της 1ης φάσης των δηλώσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτάσεων και ζώων του ΟΣΔΕ, είναι απαραίτητο να γίνει μέχρι τις στις 31 Μαρτίου 2015. Η 2η φάση λήγει μέχρι τις 15/05/2015 και δηλώνονται τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν καλλιέργειες, μισθωτήρια κλπ. Στην συνέχεια, βάση των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, γίνεται ο υπολογισμός των προσωρινών δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διανομή στους παραγωγούς από τα ΚΕΑ.

Μετά την διανομή των προσωρινών δικαιωμάτων  υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις από τους παραγωγούς. Τέλος, αφού ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των ενστάσεων, καθώς και τα βοσκοτόπια που θα έχουν προκύψει από τα νέα διαχειριστικά σχέδια, υπολογίζονται τον Αύγουστο τα οριστικά δικαιώματα για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τον Οκτώβρη. Το εκκαθαριστικό 2014 είναι απαραίτητο έγγραφο για την έναρξη όλης της διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα ακόλουθα:

Για να έχει γεωργός άμεση πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, πρέπει να έχει υποβάλει  αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2013. Ειδάλλως, είναι πιθανόν να έχει πρόσβαση στη βασική ενίσχυση του 2015, εφόσον καλύπτει ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

→Η βάση για τον υπολογισμό της βασικής ενίσχυσης του 2015, είναι το ποσό των δικαιωμάτων που εισέπραξε το 2014.

■Αν ο γεωργός ενεργοποίησε το 2014, το σύνολο των δικαιωμάτων του, αλλά εισέπραξε λιγότερα χρήματα για διάφορους λόγους (πχ. Ποινή), η μείωση αγνοείται και λαμβάνεται υπόψη το σύνολο.

■Αν ο γεωργός ενεργοποίησε μέρος μόνον των δικαιωμάτων του το 2014, (π.χ. λόγω ενοικίασης των υπολοίπων), λαμβάνεται υπόψη τόσο η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014 όσο και αυτή των ΔΕΕ που ενοικίασε και έχουν ενεργοποιηθεί από τον ενοικιαστή.  Εφόσον ενεργοποιήθηκε τουλάχιστον ένα ΔΕΕ, είτε από τον ίδιο είτε από άλλον που τυχόν τα έχει μισθώσει,  λαμβάνεται υπόψη η αξία των ΔΕΕ που είχε στην κατοχή του το 2014. π.χ. Αν κάποιος έχει 20 ΔΕΕ μοναδιαίας αξίας 100€ το 2014, τότε η συνολική αξία ΔΕΕ θα ισούται με 20ΔΕΕ* 100€ =2.000€. Αυτό ισχύει ακόμα και αν ο ίδιος παραγωγός δηλώνει μόνο τα 10 ΔΕΕ και νοικιάζει τα υπόλοιπα 10. Δηλαδή και σε αυτή τη περίπτωση η αξία ΔΕΕ του γεωργού θα είναι 2.000€.

■Αν δεν υποβλήθηκε ενιαία αίτηση το 2014, δηλαδή ο γεωργός δεν ενεργοποίησε καθόλου τα δικαιώματα τα του, (ούτε ο ίδιος, ούτε ο ενοικιαστής των δικαιωμάτων του, αν υπήρχε), εισέρχεται στο 2015 με μηδενικό ποσό, το οποίο προφανώς αυξάνεται με τους κανόνες της σύγκλισης.

→Ο γεωργός πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015. Βάσει της έκτασης που θα δηλώσει, θα υπολογιστεί και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων του και θα εφαρμοστούν στην συνέχεια οι κανόνες της σύγκλισης.

→Η ένταξη ενός αγροτεμαχίου σε μία από τις 3 αγρονομικές περιφέρειες (δενδρώδη και αμπέλια, μονοετή, βοσκότοποι) της νέας ΚΑΠ, καθορίζεται από τη θέση του στον χάρτη και την καλλιέργειά του το 2013. Αν π.χ. ένα αγροτεμάχιο είχε σωστό εντοπισμό και καλλιέργεια με αροτραία το 2013 και στη συνέχεια ο γεωργός φύτεψε δένδρα, το αγροτεμάχιο εντάσσεται στην περιφέρεια των μονοετών. Για να ενταχθεί στην κατηγορία των δένδρων, θα πρέπει το 2015 να σχεδιαστεί, στο θεματικό επίπεδο των δένδρων του 2013. Τα 3 θεματικά επίπεδα για το 2013 θα δοθούν αργότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αγρονομική περιφέρεια, είναι μια περιφέρεια, η οποία αποτελείται από όλα τα αγροτεμάχια με την αντίστοιχη καλλιέργεια. Προφανώς δεν είναι συνεχής σε όλη την χώρα και δεν ταυτίζεται πάντα με βάση τις ενότητες (ilots) και τον χαρακτηρισμό τους. Μπορεί π.χ. σε ένα βοσκοτοπικό ilot να υπάρχει ένα ελαιοτεμάχιο. Εφόσον υπήρχε και το 2013, αυτό ανήκει στην περιφέρεια των δένδρων. Σαν εκτάσεις των 3 περιφερειών υπολογίζονται μόνο οι επιλέξιμες εκτάσεις.

→Το 2015 είναι η χρονιά κατά την οποία υπολογίζονται τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ. Μετά τη λήψη των δικαιωμάτων, προσθήκη έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015,  χρόνια δεν αυξάνει τα δικαιώματα. Σε περίπτωση δήλωσης μειωμένης έκτασης τα επόμενα, μετά το 2015,  χρόνια επιφέρει τις ίδιες επιπτώσεις όπως και η προηγούμενη ΚΑΠ.

→Ο γεωργός μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν δεν δικαιούται βασική ενίσχυση.

Εφόσον σε κάποιο γεωργό υπολογισθούν  για το 2015 άμεσες ενισχύσεις με ποσό μικρότερο από 250 €, το ποσό αυτό δεν πληρώνεται. Αν υποβάλει αίτηση το 2016 και λόγω της σύγκλισης προκύψει ποσό  μεγαλύτερο από 250 €, τότε θα το εισπράξει. Αν κάποιος είναι δικαιούχος μόνο βασικής ενίσχυσης, με συνολική αξία <250€, ισχύει ο κανόνας “μη ενεργοποίηση για 2 συνεχόμενα έτη συνεπάγεται προσθήκη στο εθνικό απόθεμα”.