Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ομάδα Παραγωγών και στα εσπεριδοειδή

Η Ένωση Αγρινίου συγκροτεί μια ακόμη Ο.Π., σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ. Αιτήσεις καθημερινά στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης και στα υποκαταστήματα.

εα (2)

Σε εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και αφού το υπουργείο καθόρισε τα κριτήρια για την αναγνώρισή τους, καθώς και την απαιτούμενη διαδικασία, η Ένωση Αγρινίου, πιστή στις δεσμεύσεις της έναντι των παραγωγών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχωρά στη συγκρότηση ανάλογης Ομάδας και στα εσπεριδοειδή.

Συνεπώς, οι παραγωγοί εσπεριδοειδών του νομού μας, μπορούν το αμέσως επόμενο διάστημα να καταθέτουν αιτήσεις ένταξης στην Ομάδα καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της  νέας ΚΑΠ, οι παραγωγοί θα μπορούν να ενισχυθούν έτι περαιτέρω μέσω Ο.Π., η οποία, ούτως ή άλλως θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην καλύτερη διαχείριση του  προϊόντος. Άλλωστε, ένα από τα κυριότερα στοιχεία της νέας ΚΑΠ είναι το «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου της ΚΑΠ θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, που υπερβαίνουν, όμως, τις υποχρεώσεις που θέτει η πολλαπλή συμμόρφωση.

Η συσπείρωση των παραγωγών σε ισχυρές Ομάδες, συνεπώς, είναι απαίτηση των καιρών. Και η Ένωση Αγρινίου, πρωτοπόρος στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον αγροτικό χώρο και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής, έχει ήδη προετοιμάσει, εδώ και πολύ καιρό, τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι παραγωγοί, ώστε να εξασφαλίσουν την κάλυψη των απαιτήσεων που επιβάλλει τόσο η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ όσο και των απαιτήσεων που επιβάλλει η αγορά για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα (υλοποίηση διαδικασιών Ο.Σ.Δ.Ε., εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής σε καλλιέργειες παραγωγών της, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σε μονάδες παραγωγής τροφίμων που διαθέτει).

Υπενθυμίζουμε ότι η ανταπόκριση των παραγωγών στην ανάλογη Ομάδα που δημιουργήσαμε για τις Ελιές, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα οι 5.400 μέλη της Ομάδας να αποτελούν την πλέον ισχυρή Οργάνωση στη χώρα. Ευελπιστούμε σε ανάλογη συμμετοχή και στην Ομάδα Παραγωγών Εσπεριδοειδών.