Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και μισθωτήρια

Ο κ. Χ. Μ. είναι νέος αγρότης και ρωτά τι ακριβώς ισχύει με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και τα μισθωτήρια. Μας έστειλε το ακόλουθο mail:DSCN0155 - Αντίγραφο

«Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή σας την προσπάθεια που είναι παράδειγμα και για άλλες ΕΑΣ, καθώς κάθε ΕΑΣ πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον αγρότη και όχι απέναντι του.

Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, αφορά την περίπτωσή μου, αν και δεν πιστεύω ότι είμαι ο μοναδικός. Το 2014 μπήκα στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τον Μάρτιο του ιδίου έτους έκανα και μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη από τη μητέρα μου σε ‘μένα και στη συνέχεια έκανα για πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ, με τα χωράφια που μέχρι τότε καλλιεργούσε η μητέρα μου. Δηλαδή, για να γινώ κατανοητός, το σύνολο της καλλιέργειας που δηλώθηκε στο ΟΣΔΕ του 2013 στο όνομα της μητέρας μου, μαζί με όλα τα δικαιώματα ....μεταφέρθηκαν στο όνομα το δικό μου.

Διαβάζοντας το φύλλο της AGRENDA (21-22/2/2015), αναφέρει ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη το 2014 δεν αποτελεί προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015. Προκειμένου να γίνει μεταφορά του δικαιώματος λήψης (άρθρο 24 (8) του καν.1307/2013) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοδεύεται από πώληση ή μίσθωση του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης το 2014 ή το αργότερο το 2015. Αυτό όμως πως αποδεικνύεται στην πράξη;

Αναφέρει βέβαια, ότι θα προβλεφθεί ειδικό έντυπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ...βέβαια επισκεπτόμενος τον ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας, δεν ήξεραν τίποτα. Καταλαβαίνετε, πως όλοι όσοι κάναμε μεταβίβαση δικαιωμάτων το 2014 και δεν έχουμε κάνει ΟΣΔΕ το 2013, είμαστε ξεκρέμαστοι και θεωρητικά οι δηλώσεις ξεκίνησαν. Αν έχετε κάποια παραπάνω πληροφόρηση θα χαρώ να την ακούσω..... Ευχαριστώ πολύ».

Η απάντηση: Για τους νέους αγρότες, αυτούς που εντάχθηκαν πέρυσι στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών, θα προβλεφθεί ειδική διαδικασία. Αναμένουμε εντός την ημερών τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα αποσαφηνίζει πλήρως το τι ακριβώς θα ισχύσει και θα απαντά με ακρίβεια σε όλα τα ερωτήματα που σήμερα υπάρχουν, λόγω αυτού του κενού.

Ο εν λόγο παραγωγός και όλοι όσοι ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς δεν θα χάσουν τα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι απόλυτο!

Σε ότι αφορά τα μισθωτήρια, πράγματι αποτελούν προϋπόθεση. Και αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει τώρα να γίνουν. Αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Παραγωγοί, που έχουν “αυτόματη πρόσβαση” χορήγησης δικαιωμάτων το 2015, μπορούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε κάποιον νεοεισερχόμενο, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις κατανομής δικαιωμάτων, πουλώντας ή μισθώνοντας το σύνολο ή μέρος της εκμετάλλευσης τους.

Σε περίπτωση ενοικίασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με τμήμα της εκμετάλλευσης πριν το 2015 και λήξη μετά το 2015, υπάρχει η δυνατότητα με τη χρήση ΙΣΜ τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης να κατανεμηθούν στον αρχικό κάτοχο (ιδιοκτήτη) αντί του ενοικιαστή και αυτόματα να συνεχίσει η ενοικίασή τους στον ενοικιαστή ως την λήξη της μίσθωσης.

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΟΧΟ):

Δεν “χάνει” τα δικαιώματα του!

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ:

Επωφελείται από την (υψηλότερη) αξία των δικαιωμάτων 2014 του ιδιοκτήτη, τα οποία αποτελούν βάση υπολογισμού της ενίσχυσης, που θα λαμβάνει ως τη λήξη της μίσθωσης.