Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Καλλιέργεια βίκου και ΟΣΔΕ

Η καλλιέργεια βίκου εντάσσεται στην ενιαία ενίσχυση για τη νέα ΚΑΠ. Αν ναι, πόσα χρήματα είναι ανά στρέμμα;

Φ.Μ.. e-ea.gr  (5) - Αντίγραφο

Ναι, η καλλιέργεια βίκου ασφαλώς και εντάσσεται στην ενιαία ενίσχυση, ως συνδεδεμένη, μάλιστα καλλιέργεια. Η επιδότηση είναι 17 ευρώ/στρέμμα.

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει το πώς θα πιστοποιείται η καλλιέργεια, το ποια παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζει ο παραγωγός, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις που θα ορίσει το κράτος. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, αν θα χρειάζεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου ή αν θα χρειάζεται τιμολόγια πώλησης προϊόντος.

Ότι κι αν ισχύσει στο τέλος, πάντως, δεν αλλάζει η ουσία. Κατά συνέπεια, όσοι προσανατολίζονται στην καλλιέργεια του βίκου, μπορούν κανονικά να προχωρήσουν στην προετοιμασία και, φυσικά, θα δηλώσουν τις εκτάσεις στο ΟΣΔΕ.