Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η «ελιά Αγρινίου» διεκδικεί τη θέση που της αξίζει στην αγορά

Βασικός πυλώνας στήριξης της εθνικής οικονομίας, όπως σαφώς προκύπτει και απ’ τα επίσημα στατιστικά που αποτυπώνουν την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, παραμένει η ελιά. Προϊόν «ταυτότητα» για τη χώρα μας, που συνεχίζει, μέσα από τους αρχαίους μύθους και τη σύγχρονη εκδοχή της πρακτικής τους «μετάφρασης» στην παγκοσμιοποιημένη πια και τόσο απαιτητική αγορά, να αποτελεί ένα από τα κύρια οχήματα μετάβασης της οικονομίας μας, στη νέα εποχή.

 ελιες Erg._elies_8

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε επενδύσει στην ελιά, δημιουργώντας τη μεγάλη υποδομή στη Σπολάϊτα, όπου εδρεύει το εργοστάσιο επεξεργασίας-τυποποίησης, αλλά και οργανώνοντας υπηρεσίες για την προώθηση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά. Η προώθηση της ελιάς διασφαλίζει τον παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και την πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Φυσικά, οδηγεί σε σημαντικά οφέλη όλων των τομέων παραγωγής των προϊόντων της ελιάς, γεγονός που θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιο-οικονομίας.

Στόχος μας είναι η προβολή και η ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, η επαφή και αναβίωση της πλούσιας αγροτικής παράδοσης που διαθέτει ο τόπος, με την ελιά, βεβαίως, να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της ελιάς στην ιστορία και στην οικονομία του τόπου, μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε περεταίρω δράσεις, που δύνανται να δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Και δεν είναι τυχαίο που δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη Ομάδα Παραγωγών, η οποία και αριθμεί περί τις 5.400 μέλη, γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει το ενδιαφέρον, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για το προϊόν.

Άρθρο του γενικού διευθυντή  του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Νίκου Καζαντζή

Άρθρο του
γενικού διευθυντή  του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
κ. Νίκου Καζαντζή

Προοπτικές που ενισχύουμε με ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες, ώστε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της «ελιάς Αγρινίου», ώστε, σε συνάρτηση με την πολιτική που πιστά εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια (ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση κτλ.), να κερδίσουμε το μερίδιο της αγοράς που δικαιούται η πράσινη υποστρόγγυλη ελιά Αγρινίου.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να προωθήσουμε τις διαδικασίες για την αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης). Ο φάκελος είναι υπό κατάθεση. Αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι φετινές φυσικοχημικές αναλύσεις στην ελιά, ώστε να συγκριθούν με τις περσινές. Η αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως προϊόν ΠΓΕ θα δώσει την πρόσθετη ώθηση που έχει ανάγκη το προϊόν. Ταυτόχρονα, προχωράμε σε περεταίρω αναβάθμιση της υποδομής στη Σπολάϊτα, με εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων του εργοστασίου επεξεργασίας-τυποποίησης της βρώσιμης ελιάς και στρεφόμαστε στη δημιουργία νέας «ετικέτας» και στη δημιουργία νέων συσκευασιών, με απολύτως ελκυστικό περιεχόμενο, ικανό να διεισδύσει στη διεθνή αγορά.

Το μεγάλο πλεονέκτημα, πέραν αυτής καθ’ εαυτής της ποιότητας και των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της πράσινης ελιάς Αγρινίου, είναι το γεγονός ότι η διαδρομή που ακολουθεί το παραγόμενο προϊόν, είναι απ’ ευθείας απ’ το λιοστάσι στο εργοστάσιο και από εκεί στην κατανάλωση, χωρίς κανένα ενδιάμεσο σταθμό. Αυτή η «πολυτέλεια», που υπάρχει χάρη στην οργάνωση και την υποδομή που έχουμε αναπτύξει, μπορεί να αποτελέσει το διαβατήριο για το προς εξαγωγή τελικό προϊόν, αφού ούτε η προέλευσή του μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η κατά τα διεθνή πρότυπα πιστοποίηση της ποιότητάς του.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η πράσινη χονδροελιά Αγρινίου είναι ακόμη άγνωστη στο μεγαλύτερο μέρος αυτού που ονομάζουμε «αγορά», αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς. Και μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε αναλόγως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν και τα ευκαιρίες που διανοίγονται. Τα περιθώρια είναι μεγάλα.

Αρκεί να αναφέρω ότι στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγρινίου μόνο, καλλιεργούνται συνολικά 130.440 στρέμματα και από αυτά τα 36.390 στρέμματα είναι ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου, τα 82.456 στρέμματα είναι ελιές επιτραπέζιες και περίπου 11.600 στρέμματα είναι ελιές διπλής κατεύθυνσης. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για επιτραπέζιες είναι κυρίως η χονδροελιά ή κονσερβοελία Αγρινίου και η Καλαμών, ενώ οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για ελαιόλαδο είναι κυρίως η Κορωνέικη και η Κουτσουρελιά. Πρόκειται συνεπώς για μία ιδιαίτερα δυναμική καλλιέργεια, η οποία αντιπροσωπεύει το 50 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής βάσει της έκτασης που χρησιμοποιείται.

Πιστεύουμε στο προϊόν και επενδύουμε συνεχώς σε αυτό, έχοντας απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν στον τομέα της προώθησης και των εξαγωγών.

agrocosmos.com