Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Γεωργοί που κληρονομούν εκμετάλλευση

Τι ισχύει σε περίπτωση που ο παραγωγός που είχε δικαιώματα το 2014 έχει πλέον αποβιώσει; Χάνονται ή μεταβιβάζονται τα δικαιώματα αυτά;ενωση Φ. Μπ.  (3) - Αντίγραφο

Τα ιστορικά δικαιώματα έχουν πλέον καταργηθεί, δεν ισχύουν. Ωστόσο, εάν ο γεωργός έχει λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής με κληρονομιά από γεωργό ο οποίος θεωρούταν επιλέξιμος και δικαιούταν ενιαίας ενίσχυσης, μπορεί να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων, που αντιστοιχούν στην εκμετάλλευση που κληρονομεί.

Παραμένει σε εκκρεμότητα, η περίπτωση κατά την οποία, ο γεωργός ο οποίος απεβίωσε, ενεργοποιούσε τα δικαιώματά του με νοικιασμένα αγροτεμάχια και δεν διέθετε εκμετάλλευση (γη) για να δώσει σαν κληρονομιά, μαζί με τα δικαιώματα.

Παραμένει επίσης σε εκκρεμότητα, η ιδιότητα που θα πρέπει να έχει ο κληρονόμος (ενεργός αγρότης ή όχι).

Εφόσον κάποιος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, πριν την υποβολή της ενιαίας αίτησης και ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, θα ενημερώσει σχετικά τα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, τα οποία και θα αναλάβουν να καταχωρήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ειδικά διαμορφωμένη για την περίπτωση αυτή διαδικτυακή εφαρμογή, διασφαλίζοντας απόλυτα τον παραγωγό.