Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αλλαγή χωραφιών από πρόωρη σύνταξη

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα παραγωγού, που δείχνει τις κρυμμένες παγίδες στις οποίες μπορεί εύκολα να πέσει ο αγρότης, αν δεν ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα.ενωση Φ. Μπ.  (32) - Αντίγραφο

Έχω βγει νέος αγρότης από πρόωρη σύνταξη από 4 δικαιούχους από το 2001, δηλ. πριν από 14 χρόνια περίπου. Ο ένας εξ αυτών μου είχε γράψει μέσα στο μισθωτήριο συμβόλαιο και 12 στρ. ελιές και τις δήλωνα μέχρι τώρα στο ΟΣΔΕ χωρίς κανένα πρόβλημα. Φέτος όμως επειδή είναι σε βουνό μου τις βγάζει μη επιλέξιμες. Τι να κάνω; Ο μελετητής μου είπε να μην τις δηλώσω για να μην έχω πρόβλημα με τα δικαιώματα και να δηλώσω στην θέση τους άλλη έκταση, η οποία προέρχεται από τις πρόωρες. Θα έχω πρόβλημα;

Απάντηση: Κακώς ο μελετητής είπε στον παραγωγό να μην δηλώσει αυτά τα 12 στρέμματα. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι εντάχθηκαν σε πρόγραμμα νέων αγροτών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν δηλωθούν και γίνει μετά έλεγχος (η δέσμευση είναι για 15 χρόνια) θα έχει πρόβλημα και ο παραγωγός που μπήκε στο πρόγραμμα νέων αγροτών και εκείνος που βγήκε σε πρόωρη σύνταξη και του έγραψε τα 12 αυτά στρέμματα. Άρα, …χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και απ’ τους παραγωγούς και απ’ τους μελετητές!

Σε ότι έχει να κάνει με τη μη επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων στρεμμάτων, που βρίσκονται σε βουνό, ο παραγωγός μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να υποβάλει αίτημα επιλεξιμότητας. Το αν θα γίνει δεκτό ή όχι, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες της Ένωσης Αγρινίου είναι στη διάθεση του κ. Ζ. Ν. και κάθε παραγωγού που έχει ανάλογα ζητήματα να διευθετήσει, προκειμένου υπεύθυνα να δοθούν απαντήσεις και οι κατευθύνσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν τον αγρότη, απομακρύνοντας τους κινδύνους εμφάνισης προβλημάτων στο μέλλον.