Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τελικά με τη νέα ΚΑΠ κερδίζουμε ή χάνουμε;

Πρόκειται για μια ερώτηση που επίσης μας υποβλήθηκε σε διάφορες παραλλαγές. Και στις περισσότερες υπήρχε η έννοια του άμεσου οφέλους, του τελικού ποσού της επιδότησης.ε (1)

Κατά την άποψή μας, θα ήταν λάθος να προσεγγίσει κανείς τη νέα ΚΑΠ με αυτή τη λογική. Πρέπει να τη δούμε ως ένα σύνολο πολιτικών, η υλοποίηση των οποίων δύναται να έχει απολύτως θετικό πρόσημο. Αυτό, όμως, εξαρτάτε απ’ τις δικές μας επιλογές.

Σε ότι αφορά το άμεσο θέμα του κέρδους ή μη, υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση πριν τη νέα ΚΑΠ ήταν το αν θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις μετά το 2014. Όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά διασφαλίσαμε χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια ικανή να οδηγήσει σε ουσιαστική ανάκαμψη, με την προϋπόθεση που πριν αναφέραμε. Και επιπλέον, με μεγάλη προσπάθεια της ΠΑΣΕΓΕΣ και όλων των Ενώσεων, με μπροστάρη την Ένωση Αγρινίου, εισήχθη τελικά ο κανόνας σύγκλισης του 30%, που σημαίνει πως σε καμία περίπτωση, ότι και να γίνει, δεν μπορεί κάποιος να χάσει περισσότερα.

Εμείς εργαζόμαστε, ώστε οι παραγωγοί μας να μην έχουν καθόλου απώλειες. Και στο θέμα των βοσκοτόπων, για παράδειγμα, με πολύ κόπο και τεράστια προσπάθεια, καταφέραμε να βρούμε και να εντάξουμε πολλές χιλιάδες στρέμματα, που οι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους είχαν δρομολογήσει να πάνε σε άλλες περιοχές της χώρας και κυρίως στη Θεσσαλία. Η ζημιά για τους παραγωγούς και το νομό μας θα ήταν 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Φυσικά, η νέα ΚΑΠ εισάγει νέες έννοιες, όπως αυτή του «ενεργού γεωργού», το «πρασίνισμα», την καθιέρωση νέων δικαιωμάτων, την «μερική σύγκλιση» κτλ. Στο ερώτημα, λοιπόν, αν κάποιος θα χάσει ή θα κερδίσει, αν το θέμα μας είναι οι επιδοτήσεις, δεν μπορεί να δοθεί γενική απάντηση. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και σε ετοιμότητα, ώστε, αφού μελετήσουν τα στοιχεία που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, να του δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση.

Στις ημερίδες  αυτής της περιόδου για τη νέα ΚΑΠ και το ΟΣΔΕ, πάντως, παρουσιάσαμε έναν πίνακα, με βάση τον οποίο μπορεί κάποιος κατά προσέγγιση, σ’ αυτή τη φάση, να υπολογίσει το τι θα πάρει.

Για το ευρύτερο θέμα που έχει να κάνει με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της νέας ΚΑΠ, έχουμε διοργανώσει και παλιότερα ημερίδες, τα συμπεράσματα των οποίων μπορείτε να τα αναζητήσετε στο διαδίκτυο.