Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα παροχής τροφείων

Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς σε 1.250 δικαιούχους.

2 (2)

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας έτους 2014, ανακοίνωσε την εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Τροφείων για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έτους 2014, για 1.250 άτομα από όλους τους νομούς της χώρας, κατόπιν κλήρωσης.

Δικαιούχος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο ασφαλιστικά ενήμερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (5 ετών), έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι κάτοχος/οι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ. Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό θα καταβληθούν τροφεία εφάπαξ ποσού 160 Ευρώ στον δικαιούχο γονέα που έχει έμμεσα ασφαλισμένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση, παρουσία του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη για την ανάδειξη των 1.250 δικαιούχων του Προγράμματος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας 2014.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό, δήλωσε: «Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει και υλοποιεί μέτρα προστασίας και στήριξης της οικογένειας, αναγνωρίζοντας τον Κοινωνικό και Εθνικό της ρόλο, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες».