Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που λήγει στις 28-2-2015, ανανεώνεται έως και 30-4-2015.ε (2)

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, η ανανέωση αυτή δεν αφορά τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ, για τους οποίους σύμφωνα με την αρ. Φ. 40021/2912/7/17-2-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως 29-2-2016.