Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για ποιοτικό πριμ ελιάς και σίτου

Καταχώρηση Πιστοποιημένων Εκτάσεων και Παραδόσεων Ελιάς: Μέχρι 25 Φεβρουαρίου ανοιχτή η σχετική εφαρμογή.

5 (1)

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 68 του ΚΑΝ (ΕΚ) 73/2009 για την χορήγηση της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου και ελαιολάδου, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή καταχώρησης (http://elgo.opekepe.gr) των πιστοποιημένων παραγωγών σκληρού σίτου και των πιστοποιημένων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων και παραγωγών που παρέδωσαν ελαιόκαρπο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σε Πιστοποιημένα Ελαιοτριβεία και Μονάδες Μεταποίησης, για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 (ΕΑΕ 2014), θα παραμείνει ανοιχτή για τους Φορείς Πιστοποίησης, Ελαιουργεία, Μονάδες Μεταποίησης Ελαιοκάρπου και Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων μέχρι και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015.