Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές στη ''Βιολογική Γεωργία-Νέα Πενταετία''

2.525.833,89 ευρώ σε 838 δικαιούχους στην Αιτωλοακαρνανία.

ea (1)
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-νέα πενταετία» για το έτος εφαρμογής 2012.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 838 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 2.525.833,89 ευρώ.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 21.01.2015.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή για τη συγκεκριμένη δράση.

Επισυνάπτονται οι καταστάσεις: ___21.pdf (29 Download) ___22.pdf (18 Download)