Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΙΓΕ:Σεμινάριο σύγχρονων αγροτικών πρακτικών

Αρχίζουν οι εγγραφές για το σεμινάριο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κριτήρια.

4

Κατά την Α’ περίοδο του 2015 (Φεβρουάριος 2015 – Ιούνιος 2015) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών προτίθεται να διεξάγει σεμινάρια με αγροτικά θέματα σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας στους συμμετέχοντες οι εγγραφές για την Α’ περίοδο του 2015 θα ξεκινήσουν την 7η Ιανουαρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων.

Το μοναδικό κριτήριο συμμετοχής είναι η σειρά προτεραιότητας που θα χορηγηθεί την παραπάνω ημερομηνία. Για να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει:

  • Να μην έχει κλείσει το τμήμα (το κάθε τμήμα έχει διαφορετικό αριθμό συμμετεχόντων)
  • Αφού έχει πάρει αριθμημένη αίτηση (από τη διοίκηση του Ι.Γ.Ε. την ημέρα της εγγραφής) να συμπληρώσει σωστά την αίτηση που θα του δοθεί από το Ινστιτούτο
  • Να καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας (που θα του δοθεί) εντός 2 ημερών. Κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα χωρίς πρωτότυπη αίτηση (με τον αριθμό προτεραιότητας) δεν είναι αποδεκτή και δεν επιστρέφονται χρήματα. Μετά την κατάθεση των χρημάτων στη τράπεζα δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους.

Οι εγγραφές θα γίνουν στον Πύργο Συγγρού, Λεωφόρος Κηφισιάς 182, Μαρούσι καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Για ενημερώσεις και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210.80.11.146, 210.80.13.375 (πρωινές ώρες) και 210.80.83.312 (απογευματινές ώρες).

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε 3 το πολύ σεμινάρια (αφού βέβαια έχει παραλάβει τις αντίστοιχες αιτήσεις για το κάθε σεμινάριο). ∆εν γίνονται εγγραφές μέσω fax, internet ή τηλεφώνου. Αν δεν προσκομιστεί η αίτηση εντός των 2 ημερών, τότε η θέση του δίνεται την επόμενη ημέρα στον 1ο επιλαχών.

Το 10% των θέσεων από κάθε τμήμα καλύπτεται από παιδιά αγροτών, αγρότες, νέους αγρότες, κηπουρούς.

Αν εντός των τρεχουσών ημερομηνιών δεν καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις, τότε θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.

1 (1) 2 (1)