Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ για εγγραφή νέων μελών

Κάλεσμα σε όλους τους ενεργούς συνεταιρισμούς και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις για εγγραφή τους στην ΠΑΣΕΓΕΣ.10841277_10152858972740985_594881496_n

Ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η αξιολόγηση όλων των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών που είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο μητρώο συνεταιρισμών. Κατόπιν τούτου, η ΠΑΣΕΓΕΣ καλεί όλους τους Συνεταιρισμούς που θα χαρακτηρισθούν από το ΥΠΑΑΤ ως ενεργοί και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, να ενταχθούν στη δύναμή της.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, την Πέμπτη 11.12.14 στις 17.00 το απόγευμα, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να προχωρήσει στην εγγραφή μελών και στη συνέχεια να προκηρύξει εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 21.12.2014.

Για την εγγραφή των συνεταιρισμών στην ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα με το καταστατικό της απαιτούνται:

1.       Μία απλή αίτηση εγγραφής

2.      Πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων στην ΠΑΣΕΓΕΣ, από το οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η υπογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου ο οποίος παρευρέθηκε στις αρχαιρεσίες.

3.      Καταβολή τακτικής εισφοράς ύψους 500 ευρώ ανά αντιπρόσωπο.

Για την εγγραφή των ΑΕΣ (που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο του ΥΠΑΑΤ) απαιτείται:

1.      Μία απλή αίτηση εγγραφής

2.     Αριθμός Μητρώου (ΓΕΜΗ) και τελευταία δημοσιευμένη σύνθεση Δ.Σ.

3.     Αντίγραφο πρακτικού εκλογής αντιπροσώπου από το αρμόδιο όργανο της ΑΕΣ.

4.     Καταβολή τακτικής εισφοράς ύψους 500 ευρώ.

Η καταβολή της εισφοράς και το πρακτικό αρχαιρεσιών και αντιπροσώπων για τους ενεργούς Α.Σ. ως και το πρακτικό εκλογής αντιπροσώπου για τις ΑΕΣ, μπορούν να κατατεθούν και μετά τις 11.12.2014, όχι μετά τις 17.12.2014.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να προηγηθεί και να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 11.12.2014, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ δε μπορούν να γίνουν άλλες εγγραφές μετά τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για προκήρυξη εκλογών.

Για όσους αντιπροσώπους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τα όργανα της ΠΑΣΕΓΕΣ (Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο) οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων, πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή μέχρι τις 17.12.2014 και ώρα 15.30.