Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα εποχή στην ελαιοπαραγωγή

Η Ένωση Αγρινίου, με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό της Συμβούλιο, δημιουργεί την πιο δυναμική Ομάδα Παραγωγών, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα ελιάς. Ενημερωθείτε  για τα οφέλη της συμμετοχής στην Ομάδα.

20141014_173047

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020 η οποία πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στο 2014 και να ολοκληρωθεί το 2020, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δυο άξονες:

 1. Την ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων
 2. Την τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων στις καλλιέργειες

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία της νέας ΚΑΠ θα είναι και το «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων δηλαδή το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου της ΚΑΠ θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, που υπερβαίνουν όμως τις υποχρεώσεις που θέτει η πολλαπλή συμμόρφωση.

Ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», πρωτοπόρος, όπως πάντα, στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον αγροτικό χώρο και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής του, έχει ήδη προετοιμάσει εδώ και πολύ καιρό τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι παραγωγοί της, ώστε να εξασφαλίσουν την κάλυψη των απαιτήσεων που επιβάλλει τόσο η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ όσο και των απαιτήσεων που επιβάλλει η αγορά για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα (υλοποίηση διαδικασιών Ο.Σ.Δ.Ε., εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής σε καλλιέργειες παραγωγών της, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σε μονάδες παραγωγής τροφίμων που διαθέτει).

Επιπλέον ένα σημαντικό κομμάτι της νέας ΚΑΠ είναι και η στήριξη του θεσμού των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.), αφού βάσει των Καν.(Ε.Ε.)1308/2013 και Καν.(Ε.Ε.)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, από το 2015 και μετά, στα κράτη μέλη, θα μπορούν να ιδρύονται και να αναγνωρίζονται επίσημα Ομάδες Παραγωγών σε όλα πλέον τα αγροτικά προϊόντα.

 

Στιγμιότυπο απ' τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στιγμιότυπο απ' τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ορισμός Ο.Π.:

Ως Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των παραγωγών οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα, για τα οποία  θα αναγνωριστεί επίσημα από το ΥΠΑΑΤ.

Η Ο.Π. με την ίδρυσή τους επιδιώκει συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α)  την  εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής  των μελών της και την προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας.

β) την από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων.

γ)  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση µε τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα.

δ)   τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα κλπ.

 

Ο προϊσταμενος του Τμήματος Ομάδων Παραγωγών, Κοινοτικών Προγραμμάτων και Ολοκληρωμένης Διαχείρησης κ. Γιάννης Πολίτης ανέλαβε το συντονισμό της όλης προσπάθειας

Ο προϊσταμενος του Τμήματος Ομάδων Παραγωγών, Κοινοτικών Προγραμμάτων και Ολοκληρωμένης Διαχείρησης κ. Γιάννης Πολίτης ανέλαβε το συντονισμό της όλης προσπάθειας

Οφέλη ένταξης παραγωγού σε Ο.Π. :

Η ένταξη λοιπόν των αγροτών σε ομάδες παραγωγών και γενικότερα η ισχυροποίηση των ομάδων παραγωγών σε τοπικό επίπεδο παρέχει τα κάτωθι οφέλη:

 • Εξασφαλίζει την άντληση πόρων από τις νέες Ο.Π. μέσα από την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων επιχειρηματικών προγραμμάτων (δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ που είναι για την αγροτική ανάπτυξη).
 • Δρομολογεί την καλύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με τη:
 • Μείωση του κόστους παραγωγής, αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να προμηθευτούν μαζικά σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, μηχανήματα.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής, αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα σύγχρονα συστήματα ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους.
 • Δυνατότητα διάθεσης των πιστοποιημένων-ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες και συμβολαιακές πρακτικές με εταιρείες και εμπόρους.
 • Συμβάλλει στην δημιουργία ευνοϊκότερων προοπτικών ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ λόγω της κάλυψης των επιπλέον απαιτήσεων που επιβάλλει η εφαρμογή της.

 

Παρέμβαση Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»:

Ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» αξιοποιώντας την εμπειρία όλης αυτής της διαδρομής του, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ΚΑΠ 2014-2020, δρομολογεί τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες, για την ίδρυση Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και ελιάς  και την ένταξη των ελαιοπαραγωγών που το επιθυμούν στην οργάνωση αυτή.

Η εν λόγω Ο.Π. εκτιμάται ότι θα αποτελείται από 3.500 ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν την εκμετάλλευσή τους στην περιοχή ευθύνης του Α.Σ. ¨ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ¨, καλύπτοντας μια συνολική έκταση περίπου 7.000 εκταρίων ελαιοτεμαχίων (ήτοι 1.400.000 ελαιόδενδρα).

 

Από το εργοστάσιο επεξεργασίας-τυποποίησης στη Σπολάϊτα

Από το εργοστάσιο επεξεργασίας-τυποποίησης στη Σπολάϊτα

Οφέλη ένταξης ελαιοπαραγωγού στην Ο.Π. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»:

Συγκεκριμένα για τον ελαιοπαραγωγό που θα εγγραφεί ως μέλος στην ομάδα παραγωγών Eλαιολάδου και Επιτραπέζιας ελιάς του συνεταιρισμού, θα του παρέχονται αυτόματα οι  κάτωθι δυνατότητες έναντι των μεμονωμένων συναδέλφων του:

 • Δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης-εφαρμογής-επίβλεψης και πιστοποίησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους Σ.Ο.Δ. (πρότυπο agro 2-1 & 2-2) αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα συστήματα αυτά.
 • Δωρεάν δειγματοληπτικές αναλύσεις Φ.Π.Π. στα συγκομιζόμενα προϊόντα και αναλύσεων εδάφους στα αγροτεμάχιά τους.
 • Έκπτωση (5%) κατά την προμήθεια λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. γεωργικών εφοδίων για την καλλιέργεια από τα υποκαταστήματα και μόνο του Συνεταιρισμού μας.
 • Υψηλότερη τιμή (+ 0,05 ευρώ/κιλό), κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου τους, στα κατά τόπους κέντρα παραλαβής του Συνεταιρισμού.
 • Δυνατότητα διάθεσης των επώνυμων, ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες με εταιρείες και εμπόρους.
 • Εξασφάλιση σταθερών τιμών για τα μέλη της, μέσα από συμβολαιακές πρακτικές (κυρίως για προϊόντα για τα οποία υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον στην αγορά, στο εσωτερικό και το εξωτερικό όπως τα κτηνοτροφικά).

Οφέλη  Ο.Π. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»:

-  Τέλος όσον αφορά την Ο.Π. θα της δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει σε μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, μέσα από την άντληση πόρων του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και ως εκ τούτου να ενδυναμώσει τη Μονάδα Επεξεργασίας Ελιών που διαθέτει στη Σπολάϊτα Νεάπολης, με την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων κλπ. παγίων (εκπυρηνωτικά, αυτόματες γεμιστικές μηχανές).

-  Κατά τον τρόπο αυτό τα ήδη πιστοποιημένα και ποιοτικά ελαιοκομικά προϊόντα (πιστοποίηση agro 2-1 & 2-2) των παραγωγών-μελών της, θα επεξεργάζονται πλέον με τις πιο σύγχρονες διαδικασίες που θα τα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά διεκδικώντας έτσι καλύτερες τιμές στις διεθνείς αγορές.