Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καθορισμός δικαιώματος βοσκής

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές τα δικαιώματα βοσκής για το 2015.

e-ea (1)

Στον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, κάνοντας αποδεκτή τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται με ακρίβεια και ανά Δημοτική Ενότητα το σχετικό τέλος:

e-ea (3)