Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου

Η Ένωση Αγρινίου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων-χοιροειδών ότι οφείλουν να προσέλθουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προσκομίζοντας πλήρως ενημερωμένα τα Μητρώα.

3

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου2014. Οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα, καθώς η σχετική προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου.

Στοιχεία για ενημέρωση:

Μέρος Β’ (απογραφή)

Μέρος Γ’ (γεννήσεις-θάνατοι-σφαγές)

Μέρος Δ’ (ζώα αναπαραγωγής-θάνατοι-πωλήσεις)

Οι υπηρεσίες της Ένωσης Αγρινίου είναι στη διάθεση των κτηνοτρόφων, προκειμένου να τους υποβοηθήσουν στη συμπλήρωση των Μητρώων.

Επισημαίνεται ότι:

α) Δεν θα παραλαμβάνονται μητρώα που δεν είναι πλήρως ενημερωμένα

β) Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας της απογραφής στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής θα επιβάλλουν τις εκ των αποφάσεων του υπουργείου προβλεπόμενες κυρώσεις (περικοπές επιδοτήσεων κτλ).

γ) Η ετήσια,  κατ' ελάχιστο, απογραφή αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου, ακόμα και στην περίπτωση αυτών που δηλώνουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.