Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατάθεση τιμολογίων

τιμολόγια

Από το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Ένωσης Αγρινίου καλούνται οι παραγωγοί όπως προσέλθουν μέχρι και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 για την κατάθεση των τιμολογίων του τρέχοντος τριμήνου.