Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

«Ελιά Αγρινίου»

Aitoloakarnania_elies

Υπό κατάθεση ο φάκελος για την αναγνώρισή της ως προϊόν ΠΓΕ.

Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί για την περιοχή βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγρινίου μόνο, καλλιεργούνται συνολικά 130.440 στρέμματα και από αυτά τα 36.390 στρέμματα είναι ελιές για την παραγωγή ελαιολάδου, τα 82.456 στρέμματα είναι ελιές επιτραπέζιες και περίπου 11.600 στρέμματα είναι ελιές διπλής κατεύθυνσης.

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για επιτραπέζιες είναι κυρίως η χονδροελιά ή κονσερβοελία Αγρινίου και η Καλαμών, ενώ οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για ελαιόλαδο είναι κυρίως η Κορωνέικη και η Κουτσουρελιά. Πρόκειται συνεπώς για μία ιδιαίτερα δυναμική καλλιέργεια, η οποία στηρίζει την τοπική οικονομία δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 50 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής βάσει της έκτασης που χρησιμοποιείται.

Η Ένωση Αγρινίου έχει επενδύσει την ελιά, δημιουργώντας τη μεγάλη υποδομή στη Σπολάϊτα, όπου εδρεύει το εργοστάσιο επεξεργασίας-τυποποίησης, αλλά και οργανώνοντας υπηρεσίες για την προώθηση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά.

Η προώθηση της ελιάς διασφαλίζει τον παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μεγάλες δυνατότητες για τη διαφήμιση της ιστορίας και την πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Φυσικά, οδηγεί σε σημαντικά οφέλη όλων των τομέων παραγωγής των προϊόντων της ελιάς, γεγονός που θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης βιο-οικονομίας. Στόχος της Ένωσης Αγρινίου είναι η προβολή και η ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, με την ελιά, βεβαίως, να βρίσκεται στο επίκεντρο, η επαφή και αναβίωση της πλούσιας αγροτικής παράδοσης που διαθέτει ο τόπος.

Η αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου της ελιάς στην ιστορία και στην οικονομία του τόπου, μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε σε περεταίρω δράσεις, που δύνανται να δόσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. To 2010 είχε κατατεθεί φάκελος στο ΥπΑΑΤ για την αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης). Σύμφωνα με υποδείξεις και συζητήσεις με την αρμόδια υπηρεσία για την αναγνώριση ως ΠΟΠ απαιτείται να τεκμηριωθεί ο δεσμός του προϊόντος με τον ανθρώπινο παράγοντα, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τα εδαφοκλιματικά στοιχεία της γεωγραφικής ζώνης και να αποδειχθούν όλα επιστημονικά. Ιδιαιτέρως η φήμη που χρειάζεται να τεκμηριωθεί με ετικέτες εμπορίας προϊόντων με την ονομασία «Ελιά Αγρινίου» και αντίστοιχων τιμολογίων. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε την αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης), που προσφέρει τα ίδια οφέλη με το ΠΟΠ (φήμη, σήμανση), χωρίς να εισέρχεται σε λεπτομέρειες για το δεσμό του προϊόντος, αλλά αναδεικνύει εξίσου την ιδιαιτερότητα του και τη φήμη του και αποτελεί συντομότερη διαδικασία αναγνώρισης.

Ο φάκελος είναι υπό κατάθεση. Αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι φετινές φυσικοχημικές αναλύσεις στην ελιά, ώστε να συγκριθούν με τις περσινές.

Η αναγνώριση της Ελιάς Αγρινίου ως προϊόν ΠΓΕ θα έπρεπε να είναι υπόθεση όλων και το αίτημα να υποστηριχθεί επιστημονικά, οικονομικά, κυρίως δε πολιτικά, κάτι που αναμένουμε να γίνει, έστω και την τελευταία στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, στην Ένωση Αγρινίου έχουμε αποφασίσει να υποστηρίξουμε με κάθε μέσο και με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια, με ή χωρίς συμπαράσταση, προκειμένου το κυριότερο προϊόν της περιοχής να αποκτήσει επιτέλους την αξία και την αναγνώριση που δικαιούται.