Ένωση Αγρινίου
Πρόκειται ίσως για το

Πρόκειται ίσως για το "δημοφιλέστερο" Τμήμα της Ένωσης Αγρινίου, το οποίο και συχνότατα καλείται να διορθώσει λάθη και παραλείψεις τρίτων

Τμήμα επιδοτήσεων

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων η Ένωση Αγρινίου λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά.

Κατά κύριο λόγο, το Τμήμα Επιδοτήσεων, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση και την Επιστροφή ΦΠΑ.


ΟΣΔΕ

Στο δύσκολο κομμάτι του ΟΣΔΕ δεν επιτρέπονται λάθη

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι στην ουσία ένα είδος αγροτικού κτηματολογίου, που αναφέρεται σ’ αυτόν που εκμεταλλεύεται τα αγροτεμάχια. Δημιουργήθηκε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.

Η Ένωση Αγρινίου είναι πρωτοπόρος και στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εξ ολοκλήρου ή υποστηρικτικά, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών  και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις, άμεσες και έμμεσες.
Η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι αγρότες. Η εμπειρία και η καλή οργάνωση που διαθέτει η Ένωση Αγρινίου συμβάλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.

Επικοινωνία: 2641.0.69013-69034


Εξισωτική Αποζημίωση

ypiresies_epidotiseis_3

Σταθερή επιδίωξή μας είναι οι παραγωγοί να λάβουν αυτό που τους αναλογεί

Η εξισωτική αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Στόχος του μέτρου είναι η παραμονή των κατοίκων στις μειονεκτικές αυτές περιοχές και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών ή μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών ή είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
  • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  • Πρέπει να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, περιλαμβανομένης και αυτής των βοσκοτόπων
  • Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν το εισόδημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ένωση Αγρινίου και το Τμήμα Επιδοτήσεων αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της καλλιέργειας ή του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Επικοινωνία: 2641.0.69025


Επιστροφή ΦΠΑ

ypiresies_epidotiseis_2

Με άρτια οργάνωση, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις

Με βάση την κείμενη νομοθεσία οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, ύστερα απ’ τον συμψηφισμό που διενεργούν οι υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ, ανάλογα με τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν.

Η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα ΦΠΑ συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Επικοινωνία: 2641.0.69018