Ένωση Αγρινίου
Πρόκειται ίσως για το

Πρόκειται ίσως για το "δημοφιλέστερο" Τμήμα της Ένωσης Αγρινίου, το οποίο και συχνότατα καλείται να διορθώσει λάθη και παραλείψεις τρίτων

Τμήμα επιδοτήσεων

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων η Ένωση Αγρινίου λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά.

Κατά κύριο λόγο, το Τμήμα Επιδοτήσεων, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση και την Επιστροφή ΦΠΑ.


ΟΣΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι στην ουσία ένα είδος αγροτικού κτηματολογίου, που αναφέρεται σ’ αυτόν που εκμεταλλεύεται τα αγροτεμάχια. Δημιουργήθηκε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.

Η Ένωση Αγρινίου είναι πρωτοπόρος και στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εξ ολοκλήρου ή υποστηρικτικά, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών  και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις, άμεσες και έμμεσες.
Η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι αγρότες. Η εμπειρία και η καλή οργάνωση που διαθέτει η Ένωση Αγρινίου συμβάλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, πιο αναλυτικά: 

 1. ΟΣΔΕ

Από το 2011 έως το 2013 δεν υπήρχε τιμοκατάλογος για το έργο της υποβοήθησης των αγροτών στην υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης διότι,  ήταν στα πλαίσια διεθνούς διαγωνισμού που κατοχυρώθηκε στο σχήμα της ΠΑΣΕΓΕΣ με τους Συνεταιρισμούς και την εταιρεία Neuropublic ΑΕ.

Το 2014 άλλαξε το πλαίσιο υποβολής με την υπ'αρίθμ. 8008-22/01/14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση -Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020.

 1. Υπηρεσίες GIS

Η Ένωση Αγρινίου το 2006 ήταν ο πρώτος συνεταιρισμός που εγκατέστησε και λειτούργησε στην χώρα στα πλαίσια του ΟΣΔΕ σύστημα ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων (GIS) οικιοθελώς, με σκοπό την υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών χωρίς λάθη, αλλά και για την σαφέστατα καλύτερη διευκόλυνσή τους. Έτσι όταν οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί στην χώρα καλούσαν τους αγρότες να υποδείξουν τα αγροτεμάχια τούς σε τυπωμένους ορθοφωτοχάρτες κακής ποιότητας και κλίμακας 1:5000 και να σχεδιάζουν με μολύβι πάνω σε διαφάνειες το σχήμα του χωραφιού, εμείς είχαμε τους χάρτες ψηφιακά εγκατεστημένους σε φορητούς υπολογιστές, χωρισμένους σε περιοχές και οργώναμε τα χωριά για να διευκολύνουμε τους παραγωγούς. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας θεωρήθηκε επανάσταση για την εποχή στο συγκεκριμένο έργο. Πέραν της πληθώρας των διευκολύνσεων που παρείχε η πιο σημαντική ήταν ότι είχε την δυνατότητα να εμβαδομετρά το σχήμα του χωραφιού. Επομένως εάν κάποιος παραγωγός δήλωνε ένα αγροτεμάχιο 10 στρέμματα και το υποδύκνειε στο χάρτη με την ψηφιοποίηση μπορεί να έβγαινε 7 στρέμματα ή 15 αυτό σήμαινε ή το υπέδειξε λανθασμένα ή είχε έκταση διαφορετική από τα παραστατικά κατοχής, γεγονός πολύ σύνηθες ακόμη και σήμερα λόγω έλλεψης κτηματολογίου και τοπογραφικών στα συμβόλαια. Έτσι προστατεύονταν ο παραγωγός και στις δύο περιπτώσεις, διότι αν απαιτούνταν να δηλώσει 10 στρέμματα για να εισπράξει 10.000 ευρώ επιδότηση και δήλωνε 10 αλλά το αγροτεμάχιο εμβαδομετρούνταν 8 θα  εισέπρατε 2.000 ευρώ λιγότερα και θα αποκλειόνταν εντελώς εάν μετριόνταν 7. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε με το χειρόγραφο τρόπο.

Κατά το έτος 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) υποχρέωσε το κράτος και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει την ψηφιοποίηση των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτών, γεγονός που όφειλε να τηρεί, το κράτος-μέλος από το 1996, όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ωστόσο το Σεπτέμβριο του 2009, η τότε επίτροπος Γεωργίας κα Μποέλ δίνει τελεσίγραφο στον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (κο Κοντό), ότι αν μέχρι τέλος Οκτωβρίου δεν ολοκληρώνονταν η ψηφιοποίηση στο σύνολο των αγροτεμαχίων της Χώρας θα καταλογίζονταν πρόστιμο ίσο με το 20% των συνολικών επιδοτήσεων δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ, πληροφορία που μεταδόθηκε έντονα από τα ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας (Συνημμένα δημοσιεύματα).  Τον Οκτώβριο γίνονται εκλογές και η νέα Υπουργός (κα Μπατζελή) ζητά και παίρνει νέα παράταση, που επισημάνθηκε ότι θα είναι και η τελευταία και όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τους Κοινοτικούς, ότι όποιο αγροτεμάχιο δεν θα ήταν ψηφιοποιημένο μέχρι τέλους Ιανουαρίου του 2010 θα παρέμενε  απλήρωτο. Άλλωστε έπρεπε να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις του 2010.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε πολλές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) που δεν διέθεταν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η ΕΑΣ Αγρινίου είχε την ανάλογη εμπειρία, αφού και εφαρμόζαμε παρόμοιο τρόπο καταχώρησης με δική μας πρωτοβουλία από το 2006.

Έτσι αναγνωρίζοντας την τεχνική επάρκεια που είχαμε,  κληθήκαμε από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υποστηρίξουμε το έργο άλλων ΕΑΣ, όταν είχε γίνει εμφανής πλέον ο κίνδυνος , λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου, να μην πληρωθούν οι αγρότες τις επιδοτήσεις.

 • ΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 11.000 Αιτήσεις, 80.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 40 άτομα προσωπικό, 20 θέσεις εργασίας.
 • ΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, 6.000 Αιτήσεις, 50.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 12 άτομα προσωπικό, 8 θέσεις εργασίας.
 • ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 3.500 Αιτήσεις, 30.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 8 άτομα προσωπικό, 6 θέσεις εργασίας.
 • ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.

Φθάνοντας στο 2011 αποφασίσθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για πρώτη φορά, να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση για τρία έτη του έργου της συμπλήρωσης και καταχώρησης των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Άμεσα η ΠΑΣΕΓΕΣ αμφισβήτησε τον διαγωνισμό λόγω του πλήθους των ελλείψεων, παραλείψεων και ασαφειών της διακήρυξης, με βασικότερο θέμα ότι οι έξι μήνες που έθετε ως δεσμευτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου του διαγωνισμού, υπερέβαινε την 15η Μαΐου που είναι η καταληκτική προθεσμία που ορίζει ο Κοινοτικός Κανονισμός για την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβλέποντας τα  προβλήματα που θα προέκυπταν, αν δεν τελεσφορούσε ο διαγωνισμός, απεφάσισε παράλληλα με τον διεθνή διαγωνισμό, να εφαρμόσει και τη διαδικασία της απευθείας on-line υποβολής της αίτησης από τους παραγωγούς.

Δηλαδή, αντικείμενο του διαγωνισμού θα ήταν οι αιτήσεις που δεν θα υποβάλλονταν απευθείας από την on-line εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στην ΠΑΣΕΓΕΣ, που υλοποίησε το έργο τα έτη 2011-2013.

Ο συνεταιρισμός μας που έχει τεράστια εμπειρία στο έργο και είχε εγκατεστημένο σύστημα GIS ήδη από το 2006 του ζητήθηκε για δεύτερη φορά (από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ) την εν λόγο τριετία, να προσφέρει τις τεχνικές του γνώσεις δια των στελεχών του σε πολλές περιοχές της χώρας

 • ΒΕΡΟΙΑ, 11.000 Αιτήσεις, 80.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 40 άτομα προσωπικό, 20 θέσεις εργασίας.
 • ΝΑΟΥΣΑ, 6.000 Αιτήσεις, 50.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 12 άτομα προσωπικό, 8 θέσεις εργασίας.
 • ΚΟΖΑΝΗ, 3.500 Αιτήσεις, 30.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 8 άτομα προσωπικό, 6 θέσεις εργασίας.
 • ΡΟΔΟΠΗ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.
 • ΛΑΡΙΣΑ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.
 • ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.
 • ΚΕΡΚΥΡΑ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.
 • ΠΙΕΡΙΑ, 8.000 Αιτήσεις, 75.000 αγροτεμάχια ψηφιοποίηση, 20 άτομα προσωπικό, 12 θέσεις εργασίας.

υλοποιώντας με επιτυχία το έργο.

Ωστόσο μέχρι και σήμερα το υπόβαθρο πάνω στο οποίο δηλώνουν οι παραγωγοί είναι πολύ παλιό σε σχέση με την τρέχουσα χρονιά. Η υποχρέωση που έχουμε σαν κράτος είναι να ανανεώνεται κάθε τρία έτη ωστόσο έχει πάνω από 6 έτη παλαιότητα.

Από το 2011 έως το 2015, το υπόβαθρο είχε σοβαρότατα προβλήματα και σε κάθε έλεγχο από την κοινότητα με το κίνδυνο αναστολής ενισχύσεων προέβαινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε αλλαγή του υποβάθρου στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις. Δηλαδή με άλλο υπόβαθρο ο παραγωγός υπέβαλε την αίτηση και άλλο υπόβαθρο χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο των αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων.

Για να αποφύγουμε τα προβλήματα πληρωμών των παραγωγών που μας εμπιστεύτηκαν, προβαίναμε στον έλεγχο και την διόρθωση εκατοντάδων χιλιάδων αγροτεμαχίων με άλλα συστήματα γεωγραφικής απεικόνισης όπως κτηματολογιο AE και Google earth προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με την εικόνα που ήταν πιο πρόσφατη. Άλλα όπου απαιτούνταν προβαίναμε σε αιτήματα αλλαγής επιλεγιμότητας (διορθώσεων) λόγω αστοχιών του υποβάθρου, που μπορεί να ήταν και χιλιάδες κάθε χρόνο.

Σε πολλές περιπτώσεις γίνονταν αυτοψία στα αγροτεμάχια με ειδικό εξοπλισμό καταγράφοντας τις συντεταγμένες αλλά και την εικόνα του αγροτεμαχίου.

Εκτύπωση αποσπασμάτων ορθοφωτοχάρτη με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ'87.

Η επιτυχία με αυτή την υπηρεσία διαφαίνονταν στις πληρωμές. Ενώ αγρότες από όλη τη χώρα είχαν σοβαρές μειώσεις, οι παραγωγοί της Αιτ/νιας που μας εμπιστεύτηκαν απολάμβαναν το σύνολο της δικαιούμενης επιδότησης, χωρίς περικοπές και πρόστιμα.

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αιτημάτων μεταβολής

Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, προσφέραμε συμβουλές για αποτελεσματική επέμβαση και σωστή τροποποίηση των αιτήσεων των αγροτών. Οργανώνουμε, πληροφορούμε, συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε ,τους δικαιούχους για τις δυνατότητες που έχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν και να μεγιστοποιήσουν την επιδότησή τους.

 1. Ενημέρωσης πορείας επιδοτήσεων

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς, κτηνοτρόφους, και γενικότερα σε όσους δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς και έχουν υποβάλλει αίτηση επιδότησης, να έχουν ενημέρωση για την εξέλιξη τους πορείας των επιδοτήσεων τους.

 1. Σενάρια πρόσθετων χρηματοδοτήσεων

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία οι παραγωγοί, μπορούν  υπεύθυνα με την βοήθεια συμβούλου να προβλέψουν και να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο. Με βάσει την ισχύουσα Νομοθεσία και με την δημιουργία πιθανών σεναρίων, μπορούν να διαπιστώσουν:

 • αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο,
 • σε ποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να συμμετάσχουν,
 • για ποια μέτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και σε ποια είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους.
 • Η υπηρεσία βοηθάει τον παραγωγό να αποφασίσει σωστά και το σημαντικότερο εκμηδενίζει την πιθανότητα λανθασμένης επιλογής.
 1. Τήρηση Φακέλου Αγρότη.
 2. Μισθωτήρια Συμβόλαια

Με την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός μας προσφέρει στο αγρότη οδηγίες για σωστή συμπλήρωση μισθωτηρίων στα πλαίσια ενοικίασης αγροτεμαχίων για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά ζητήθηκε από τους παραγωγούς για να μειώσουν το χρόνο και την ταλαιπωρία να πηγαινοέρχονται σε εμάς και στους λογιστές τους μέχρι την οριστικοποίηση της αίτησης.

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση για συμμόρφωση του παραγωγού με τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης

Η Πολλαπλή Συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην αειφόρο Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και καθορίζονται με την υπ'αρίθμ. 262385-23/04/2010 απόφαση και ο γεωργός που λαμβάνει ενισχύσεις οφείλει να τις εφαρμόζει.

Το πρόστιμο στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ορίζεται έως του 25% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Οι υπηρεσίες 2-8 αποτελούσαν για τα έτη 2011-2015 ένα πακέτο προσφοράς για τους παραγωγούς με περιγραφή Υπηρεσίες GIS + έτος.

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση στην συμπλήρωση Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης

Η υπηρεσία αυτή αφορά μεγάλο αριθμό αιτούντων, αφού ο Νομός μας είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα σε πληθυσμό προβάτων, πάνω από ένα εκατομμύριο με 10.000 περίπου εκτροφές. Ήταν και ένας από τους λόγους που το 2010 αποφασίσαμε να επενδύσουμε στη δημιουργία Βιομηχανίας Γάλακτος με κόστος κατασκευής 7.5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (Συν-12,13,14)για του κατόχους ζωικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτικό και η μη τήρησή του οδηγεί σε μεγάλες απώλειες ενισχύσεων.

Με την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός μας στοχεύει στην διευκόλυνση των κτηνοτρόφων για την ορθή συμπλήρωση του μητρώου, που είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ιδιαίτερα δύσκολη για την συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων.

Συνοπτικά μερικές από τις υποχρεώσεις:

 • να γνωστοποιεί εγκαίρως την πρόθεση του να περιλάβει στην κατοχή του αιγοπρόβατα, καταθέτοντας την «Αίτηση-δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων».
 • να γνωστοποιεί άμεσα (εντός 7 ημερών) (α) τις τυχόν μεταβολές που αφορούν οποιοδήποτε από τα γενικά στοιχεία με τα οποία έχει αρχικά καταχωρηθεί η εκμετάλλευσή του και (β) τη διακοπή της λειτουργίας της, καταθέτοντας την «Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων» ,
 • να διατηρεί τα ζώα που κατέχει κατάλληλα σημασμένα, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα μέσα σήμανσης (οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων οφείλουν να παραλαμβάνουν ή/και να μεταφέρουν ζώα κατάλληλα σημασμένα),
 • να προβαίνει στην έγκαιρη προμήθεια μέσων σήμανσης με την επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές των «Δηλώσεων-αιτήσεων για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης» και να διαχειρίζεται ορθά το απόθεμα μέσων σήμανσης που είναι δυνατό να διατηρεί στην εκμετάλλευσή του,
 • να διατηρεί επίκαιρες τις πληροφορίες για τα ζώα που διήλθαν ή είναι παρόντα στην εκμετάλλευσή του, τηρώντας ενημερωμένο «Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων» (εξαιρούνται οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων),
 • να φυλάσσει το μητρώο εντός της εκμετάλλευσης μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τις καταχωρήσεις σε αυτό (αρχείο εκμετάλλευσης),
 • να προβαίνει στην έγκαιρη διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου του, ενημερώνοντας παράλληλα το μητρώο της εκμετάλλευσής του,
 • να μεριμνά για την έκδοση «Εγγράφου κυκλοφορίας» πριν από κάθε κίνηση (έξοδο) των ζώων από την εκμετάλλευσή του (οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν και να μεταφέρουν ζώα που δεν συνοδεύονται από έγγραφο κυκλοφορίας),
 • να γνωστοποιεί έγκαιρα (εντός προθεσμίας 7 ημερών από το συμβάν) τη μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής του μετά από την είσοδο ή την έξοδο ζώων από αυτή, υποβάλλοντας το «Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων»,
 • να αποδέχεται τη διενέργεια του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκμετάλλευσής του, διευκολύνοντας το έργο των ελεγκτών και να συνυπογράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων.
 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση στην συμπλήρωση Μητρώου εισροών-εκροών & Ημερολόγιο Γεωργικών Εργασιών 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης, είναι από τις συχνότερα εντοπιζόμενες κατά τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης και κάθε χρόνο εκατοντάδες γεωργοί υφίστανται μειώσεις επί των ενισχύσεών τους, λόγω αυτής της παράβασης.

Ο Συνεταιρισμός μας με την υπηρεσία αυτή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοηθά τον αγρότη στην ορθή συμπλήρωση του μητρώου. Η υποχρέωση αφορά των σύνολο των παραγωγών που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης.

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση στην συμπλήρωση Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής 

Η συνετή χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνιατρική αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι η υπερβολική και η μη ενδεδειγμένη χρήση τους στα ζώα συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και διασποράς ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών.

Επομένως, ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνιατρική αποτελεί καίριας σημασίας άξονα της στρατηγικής της Ε.Ε. που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη, ώστε να προληφθεί η περαιτέρω διάδοση της ανθεκτικότητας και να διαφυλαχθεί η ικανότητα καταπολέμησης μικροβιακών λοιμώξεων.

Στη χώρα μας εφαρμόζεται ήδη, από το 2006, ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί τη διάθεση όλων των κτηνιατρικών φαρμάκων (και των αντιβιοτικών) να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένα σημεία (αδειοδοτημένα καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, κτηνιατρεία και κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων). Η διάθεση και χρήση των αντιβιοτικών και εν γένει των κτηνιατρικών φαρμάκων στα ζώα απαιτείται να γίνεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή, με υπευθυνότητα στο σωστό θεραπευτικό επίπεδο, μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στην ενδεικνυόμενη δοσολογία.

Ειδικά η χρήση των αντιβιοτικών στα ζώα παραγωγής τροφίμων (παραγωγικά ζώα) για προφυλακτικούς λόγους ή ως αυξητικοί παράγοντες δεν επιτρέπεται.

Στις εκτροφές παραγωγικών ζώων τηρείται υποχρεωτικά «Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφής», όπου καταγράφονται αναλυτικά όλες οι χορηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές, όπως διάγνωση, αριθμός κτηνιατρικής συνταγής, στοιχεία κτηνιάτρου, ημερομηνία χορήγησης φαρμάκου, ονομασία και συσκευασία φαρμακευτικού προϊόντος/δραστική ουσία, δοσολογία, αριθμός ζώων ή ταυτοποίηση ζώου (όταν υπάρχει), διάρκεια θεραπείας, καθώς και ο χρόνος αναμονής.

Η μη τήρηση του μητρώου οδηγεί σε πρόστιμα και απώλεια ενισχύσεων. Με την υπηρεσία αυτή ο παραγωγός ενημερώνεται έγκυρα για την χορήγηση επιτρεπόμενων φαρμάκων αλλά και για την ορθή συμπλήρωση του μητρώου.

Οι υπηρεσίες 9-11 αποτελούσαν για τα έτη 2011-2015 ένα πακέτο προσφοράς για τους παραγωγούς με περιγραφή Υπηρεσίες Τήρησης Μητρώων + Έτος.


Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί είναι δυνατό να μισθώνονται ή να μεταβιβάζονται με πώληση ή με άλλο τύπο οριστικής μεταβίβασης, συνοδευόμενα με γη, ή χωρίς γη.

H υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακάτω κατηγορίες καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

α) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης.

β) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης.

γ) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης.

δ) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς μίσθωση γης.

ε) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

στ) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης.

ζ) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος).

Ορισμός φορέα υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

 Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης απαιτείται:

Το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα, με την οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή.  Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ενδιαφερόμενο παραγωγό, συμπληρώνει και διεξάγει προέλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποδειγμάτων. Καταχωρεί ηλεκτρονικά τα αιτήματα, υποβάλει μετά από σάρωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων στην αρμόδια υπηρεσία και ενεργεί συμπληρωματικά σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Επικοινωνία: 2641.0.69013-69034


Μέτρο 144

            Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

 • Ενεργοποίησαν, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας και δεν τα μεταβάλλουν ουσιαστικά κατά την περίοδο 2010-2013.
 • Καταθέτουν τριετές επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανόμενης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.

Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται μετά την πάροδο δώδεκα μηνών.

Το ενδιαφέρον για το μέτρο αυτό ήταν πολύ μεγάλο διότι η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ είχε την μεγαλύτερη ομάδα καπνοπαραγωγών στην Ελλάδα και ο Καπνός ήταν για την χώρα εθνικό προϊόν μαζί με την ελιά και το Βαμβάκι.

Οργανώθηκαν  ομάδες έργου με φορητούς υπολογιστές και απευθυνθήκαμε στα χωριά στα 2/3 του Νομού. Το μέτρο είχε τεράστια απήχηση στους παραγωγούς και τεράστια επιτυχία αφού εντάχθηκαν σε αυτό μέσω του συνεταιρισμού μας χιλιάδες αγρότες και το έσοδο για την Αιτωλοακαρνανία ανήλθε στο ποσό των

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν τριετές.  Ωστόσο σαν έργο διήρκησε 4 έτη.


Εξισωτική Αποζημίωση

Η εξισωτική αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Στόχος του μέτρου είναι η παραμονή των κατοίκων στις μειονεκτικές αυτές περιοχές και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών ή μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών ή είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
 • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 • Πρέπει να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, περιλαμβανομένης και αυτής των βοσκοτόπων
 • Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν το εισόδημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ένωση Αγρινίου και το Τμήμα Επιδοτήσεων αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της καλλιέργειας ή του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Επικοινωνία: 2641.0.69025


Επιστροφή ΦΠΑ

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται  στους αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), αναλαμβάνοντας την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και διεκπεραίωσης όλης της προβλεπόμενης διαδικασίας για την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβαρύνει τις αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές), στους συγκεκριμένους αγρότες.

Ο αριθμός των αγροτών που εξυπηρετούσε ο συνεταιρισμός μας μέχρι και το 2013 ήταν πολύ μεγάλος έφτανε μέχρι και τους 8.000. Ωστόσο με τις αλλαγές στην οικονομία πάρα πολλοί εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, γι' αυτό και δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία τμήματος λογιστικής εξυπηρέτησης.

Δικαιούχοι επιστροφής – Βάση υπολογισμού της επιστροφής

 1. Δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους είναι οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.
 2. Βάση επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41του Κώδικα ΦΠΑ, αποτελεί το σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από παράδοση αγροτικών προϊόντων από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση αγροτικών προϊόντων. Ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κλπ. δικαιώματα.

Αίτηση επιστροφής, απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής της

 1. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το έντυπο που έχει καθιερωθεί με την ΑΥΟ Π.953/88 (έντυπο 010Α – ΦΠΑ έκδοση 2007), με την επισήμανση ότι στον Πίνακα Γ΄ «αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών» τα ακαθάριστα έσοδα θα συμπληρώνονται μόνο στη στήλη (6) του εντύπου αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς το συντελεστή επιστροφής. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 2. Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α.(Συν 25), για την οποία χρησιμοποιείται το έντυπο Φ6 – έκδοση 2007, 010Α - ΦΠΑ, υποβάλλεται:

α) είτε απευθείας από τον αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του, ή στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις.

β) είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η συνεταιριστική οργάνωση.

 1. Με την αίτηση επιστροφής συνυποβάλλονται τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ή του πρώην Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, από τα οποία προκύπτουν  τα ακαθάριστα έσοδα από την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Αν τα πρωτότυπα των στοιχείων έχουν υποβληθεί από τον αγρότη, για οποιοδήποτε λόγο, σε άλλη υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σ' αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους στα οποία θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σ' αυτή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι ιδίως:

- τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων,

- εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου,

- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών,

- τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κλπ. δικαιώματα),

- εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

 1. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική ή τροποποιητική αίτηση επιστροφής. Συμπληρωματική είναι η αίτηση επιστροφής η οποία περιλαμβάνει νέα φορολογικά παραστατικά, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση, ενώ τροποποιητική είναι αυτή με την οποία ζητείται η διόρθωση των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που με την τροποποιητική αίτηση προκύπτει ποσό επιστροφής μικρότερο αυτού που είχε αρχικά επιστραφεί, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου φόρου που ορίζεται για την εκπρόθεσμη δήλωση από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή.5. Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές μόνο εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον.

Λήψη στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχή κάθε έτους υποβάλει στο Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό αίτημα για τη λήψη ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)  ή εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενος Οργανισμός, με βάση το άρθρο 6του ν. 3874/2010(ΦΕΚ Α΄ 151/6.9.2010 για τη δια λειτουργικότητα του μητρώου με άλλα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, παρέχει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο  στο οποίο περιλαμβάνονται οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 και έχουν υποβάλλει Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του νόμου 3877/2010 εφόσον είναι υπόχρεοι. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό αρχείο ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα ηλεκτρονικά αρχεία που λαμβάνει από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, σύμφωνα με την περίπτωση δ) του άρθρου 4.

3. Στο ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2, αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε αγρότη ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. Με τον όρο «κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, εννοείται το ανώτατο ύψος ακαθαρίστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα.

Υποχρεώσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται:

α) Να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις επιστροφής των αγροτών μαζί με τα παραστατικά της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και να μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης και της αναλυτικής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

β) Να καταχωρίζουν τις αιτήσεις επιστροφής, ηλεκτρονικά σε συγκεντρωτικές καταστάσεις. Στις συγκεντρωτικές αυτές καταστάσεις αναγράφονται, για κάθε αγρότη ξεχωριστά, τουλάχιστον:

 • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος,
 • το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που  προέρχονται από  παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και  παροχές αγροτικών υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τα παραστατικά της παραγράφου 3 του άρθρου 2,
 • το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό,
 • ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού μαζί με το IBΑN της τράπεζας στην οποία τηρείται ο εν λόγω λογαριασμός. Η ένδειξη αυτή δεν απαιτείται προκειμένου για αιτήσεις που θα υποβληθούν, μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, το έτος 2013.

Ειδικά για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν το έτος 2013, συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεί το «Βιβλίο μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» που καθιερώθηκε με την ΑΥΟ Π.953/88, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Για τις αιτήσεις αυτές υποβάλλεται ηλεκτρονικό αρχείο σε δισκέτα, το οποίο περιλαμβάνει τον ΑΦΜ του δικαιούχου αγρότη, το συνολικό ποσό επιστροφής και το ποσό 0,00.

γ) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μαζί με τις αιτήσεις των αγροτών και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.

δ) Να αποστέλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ή στον εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό για κάθε ΑΦΜ δικαιούχου αγρότη, ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις των φορολογικών  παραστατικών που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση επιστροφής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • το πλήθος και τη συνολική αξία των φορολογικών παραστατικών, ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα,
 • το πλήθος και τη συνολική αξία των φορολογικών παραστατικών παροχής αγροτικών υπηρεσιών.

Με τους όρους «ομοειδής καλλιέργεια» και «ομοειδής ζωική μονάδα», για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται οι καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στο παράρτημα ΙΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.  309891/14.12.2010 (ΦΕΚ 1966 Β΄/21.12.2010) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄160)», όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ για τις εκμεταλλεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο παραπάνω παράρτημα, λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής και διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού Φ.Π.Α.

Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής υποχρεούται:

 1. Να παραλαμβάνει τις αιτήσεις επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών παραστατικών που υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες και μετά από διασταύρωση, των παραστατικών και της ορθής μεταφοράς των ποσών των φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επιστροφής, τις καταχωρεί στο σύστημα TAXIS.
 2. Να παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, και, μετά από μια σύντομη επαλήθευση να τις καταχωρεί στο TAXIS.
 3. Να ελέγχει την ακρίβεια της μεταφοράς του συνολικού ποσού επιστροφής από τις αιτήσεις των δικαιούχων αγροτών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
 4. Να ελέγχει το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκε στην αίτηση-δήλωση, επιστροφής που υπεβλήθη για το προηγούμενο φορολογικό έτος προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρεί ή όχι τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
 5. Να συγκρίνει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενου Οργανισμού μέσω της εφαρμογής στο TAXIS και στη συνέχεια:

α) πραγματοποιεί χωρίς έλεγχο την επιστροφή, εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, στις περιπτώσεις όπου:
αα) το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος, εκτός εάν ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιεί την επιστροφή διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες με βάση τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων.
αβ) από τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της αίτησης επιστροφής με την κανονική αξία του ΥΠΑΑΤ προκύπτει διαφορά φόρου προς επιστροφή μέχρι και 500 ευρώ,
αγ) δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν.3877/2010, και το ποσό φόρου που προκύπτει προς επιστροφή είναι μέχρι και 100 ευρώ.

β) Πραγματοποιεί άμεσα χωρίς έλεγχο το ποσό που αντιστοιχεί στην κανονική αξία με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο του ΥΠΑΑΤ στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα της αίτησης επιστροφής υπερβαίνουν την συνολική κανονική αξία αγροτικής παραγωγής του αιτούντος εκτός των αναφερόμενων στις ανωτέρω περιπτώσεις αβ και αγ. Το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται μετά από έλεγχο ο οποίος αφορά το σύνολο της αίτησης επιστροφής.
3284

γ) Σε κάθε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει από στοιχεία ή βάσιμες πληροφορίες(π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κ.λ.π.) που περιέχονται σε γνώση του ότι ο αιτών αγρότης ενήργησε ως λήπτης εικονικού ή πλαστού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου που νόθευσε αυτός ή άλλος για λογαριασμό του, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ενιαίας Δήλωσης Καλλιεργείας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, πλην της ανωτέρω αγ) περίπτωσης, η αίτηση διαβιβάζεται οπωσδήποτε στη ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου προκειμένου να διενεργηθεί ο προσήκον φορολογικός έλεγχος που θα αφορά το σύνολο των φορολογικών στοιχείων της αίτησης και η επιστροφή του υπόλοιπου ποσού που δεν αντιστοιχεί σε τέτοιου είδους παραστατικά δεν πραγματοποιείται.

Μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής, σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) και γ), τα φορολογικά παραστατικά επιστρέφονται, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής (δηλαδή, μετά την 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους), στις συνεταιριστικές οργανώσεις ή στον αγρότη με υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής, οι οποίοι υποχρεούνται να τα διαφυλάσσουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής και να τα θέτουν στη διάθεση των Δ.Ο.Υ. σε ενδεχόμενο έλεγχο μετά την επιστροφή.

 1. Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά, σχετικά με το είδος καλλιέργειας, μεταξύ της δήλωσης καλλιέργειας και των παραστατικών που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. με την αίτηση επιστροφής από τον δικαιούχο αγρότη, η διαφορά αυτή δεν αποτελεί αιτία, αν δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, ώστε η επιστροφή να πραγματοποιηθεί κατόπιν ελέγχου. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση της Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την επιστροφή του εν λόγω αγρότη να ενημερώσει τον ΕΛΓΑ για την διαπίστωση της διαφοράς αυτής ώστε ο εν λόγω Οργανισμός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την είσπραξη των ασφαλιστικών του εισφορών.
 2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.
 3. Η επιστροφή του φόρου γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που πραγματοποιεί την επιστροφή, και την έκδοση ΑΦΕΚ. Ειδικά για την επιστροφή φόρου, για αίτηση που υποβάλλεται μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης, αυτή γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιεί την επιστροφή και την έκδοση Συγκεντρωτικού Φύλλου Έκπτωσης.
  Στην περίπτωση θανάτου αγρότη του ειδικού καθεστώτος, η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τους κληρονόμους στο όνομα του θανόντος και το ποσό της επιστροφής αποδίδεται στα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Το ποσό της επιστροφής Φ.Π.Α., μετά από τους τυχόν συμψηφισμούς, κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό τραπέζης που έχει υποδειχθεί από τον αγρότη στην αίτηση επιστροφής (έντυπο 010Α-ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS).
 5. Αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της παρούσας αξιολογούνται για έλεγχο ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό.

Επικοινωνία: 2641.0.69018