Ένωση Αγρινίου

Γεωργικές προειδοποιήσεις

Πιέστε τον τίτλο για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο


Αμπέλι    (08.02.17)


Πυρηνόκαρπα    (07.02.17)


Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά    (06.02.17)


Αμπέλι    (06.02.17)


Μηλοειδή    (06.02.17)


Ελιά    (06.02.17)


Ελιά    (03.01.17)


Πατάτα    (02.02.17)


Μηλοειδή    (01.02.17)


Πυρηνόκαρπα    (01.02.17)


Αμπέλι    (01.02.17)


Αμπέλι    (30.01.17)


Ελιά    (27.01.17)


Μηλοειδή    (26.01.17)


Αμπέλι    (20.01.17)


Πατάτα    (28.11.16)


Εσπεριδοειδή    (28.11.16)


Πυρηνόκαρπα    (28.11.16)


Μηλοειδή    (23.11.16)


Σπαράγγι    (16.11.16)


Αμυγδαλιά    (16.11.16)


Καρυδιά  


Πυρηνόκαρπα   (10.11.16)


Μηλιά-Αχλαδιά    (10.11.16)


Πατάτα    (08.11.16)


Σιτηρά    (02.11.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά    (01.11.16)


Τομάτα-Θερμοκηπίου    (01.11.16)


Καρυδιά    (24.10.16)


Εσπεριδοειδή    (21.10.16)


Πατάτα    (20.10.16)


Ροδακινιά    (19.10.16)


Ελιά    (18.10.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά    (13.10.16)


Εσπεριδοειδή    (12.10.16)


Ελιά    (11.10.16)


Πυρηνόκαρπα    (10.10.16)


Μηλοειδή    (10.10.16)


Πατάτα    (10.10.16)


Εσπεριδοειδή    (30.09.16)


Τομάτα-Θερμοκηπίου    (28.09.16)


Πατάτα    (26.09.16)


Ελιά    (23.09.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (20.09.16)


Αμυγδαλιά    (20.09.16)


Αμπέλι    (20.09.16)


Ελιά    (20.09.16)


Εσπεριδοειδή    (19.09.16)


Πατάτα    (12.09.16)


Ελιά    (12.09.16)


Αραβόσιτος    (12.09.16)


Αμπέλι    (12.08.16)


Τομάτα-Θερμοκηπίου (09.09.16)


Τομάτα-Υπαίθρια (09.09.16)


Τομάτα-Βιομηχανική (09.09.16)


Εσπεριδοειδή    (09.09.16)


Αμπέλι    (08.09.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (07.09.16)


Καστανιά (Ορεινές Περιοχές)    (01.09.16)


Εσπεριδοειδή    (01.09.16)


Εσπεριδοειδή    (29.08.16)


Μηλοειδή    (29.08.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά-Ροδακινιά (Ορεινές Περιοχές)    (25.08.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά-Ροδακινιά    (22.08.16)


Καρπουζιά    (19.08.16)


Αγγουριά Θερμοκηπίου    (19.08.16)


Κολοκύθι Υπαίθριο    (19.08.16)


Πεπονιά Υπαίθρια    (19.08.16)


Πιπεριά Θερμοκηπίου    (19.08.16)


Πιπεριά Υπαίθρια    (19.08.16)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (19.08.16)


Τομάτα Υπαίθρια    (19.08.16)


Μηλοειδή    (11.08.16)


Αμπέλι    (09.08.16)


Ελιά    (09.08.16)


Μηλιά    (09.08.16)


Εσπεριδοειδή    (04.08.16)


Εσπεριδοειδή    (03.08.16)


Μηλοειδή    (03.08.16)


Πατάτα    (02.08.16)


Πιπεριά    (02.08.16)


Ροδακινιά-Νεκταρινιά    (01.08.16)


Αμπέλι    (01.08.16)


Ελιά    (01.08.16)


Αμπέλι    (29.07.16)


Καρυδιά    (28.07.16)


Ροδακινιά    (27.07.16)


Αμπέλι    (27.07.16)


Μηλοειδή    (25.07.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά    (22.07.16)


Αμπέλι    (22.07.16)


Τομάτα-Υπαίθρια Επιτραπέζια    (20.07.16)


Τομάτα-Βιομηχανική    (20.07.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά     (20.07.16)


Κολοκυνθοειδή    (20.07.16)


Καρπουζιά    (20.07.16)


Μηλοειδή    (20.07.16)


Πεπονιά Υπαίθρια    (20.07.16)


Αμπέλι    (18.07.16)


Αμπέλι    (13.07.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά    (13.07.16)


Τομάτα Υπαίθρια    (08.07.16)


Τομάτα Βιομηχανική    (08.07.16)


Αμπέλι    (08.07.16)


Ελιά    (08.07.16)


Εσπεριδοειδή    (08.07.16)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (06.07.16)


Καρπουζιά    (06.07.16)


Τομάτα Βιομηχανική    (06.07.16)


Πεπονιά Υπαίθρια    (06.07.16)


Αμπέλι    (06.07.16)


Αμπέλι    (04.07.16)


Ροδακινιά    (04.07.16)


Μηλοειδή    (04.07.16)


Καστανιά    (30.06.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά    (29.06.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (29.06.16)


Ελιά    (29.06.16)


Αμπέλι    (29.06.16)


Μηλοειδή    (28.06.16)


Αραβόσιτος    (27.06.16)


Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά    (24.06.16)


Ροδακινιά (Πεδινές-Πρώιμες Περιοχές)    (23.06.16)


Ροδακινιά (Ορεινές Περιοχές) 


Πυρηνόκαρπα    (22.06.16)


Ροδακινιά     (21.06.16)


Μηλοειδή    (21.06.16)


Αμπέλι    (21.06.16)


Φασολάκι-Υπαίθριο    (17.06.16)


Πιπεριά-Θερμοκηπίου    (17.06.16)


Πιπεριά-Υπαίθρια    (17.06.16)


Μελιτζάνα    (17.06.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (17.06.16)


Πεπονιά    (16.06.16)


Αμπέλι   (16.06.16)


Ελιά     (16.06.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά    (16.06.16)


Κολοκύθι-Υπαίθριο    (16.06.16)


Τομάτα-Θερμοκηπίου    (16.06.16)


Πατάτα    (16.06.16)


Αμπέλι    (15.06.16)


Εσπεριδοειδή    (14.06.16)


Αμπέλι    (09.06.16)


Εσπεριδοειδή    (09.06.16)


Εσπεριδοειδή    (08.06.16)


Αμπέλι    (07.06.16)


Ροδακινιά    (06.06.16)


Εσπεριδοειδή    (03.06.16)


Ροδακινιά    (03.06.16)


Ελιά    (03.06.16)


Αμπέλι    (03.06.16)


Μηλιά    (03.06.16)


Ροδακινιά-Δαμασκηνιά    (02.06.16)


Ελιά    (31.05.16)


Ελιά     (30.05.16)


Αμπέλι     (30.05.16)


Ελιά    (26.05.16)


Μηλιά-Ροδακινιά    (26.05.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (24.05.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά    (24.05.16)


Ψυχανθή    (23.05.16)


Ελιά    (23.05.16)


Μηλιά-Αχλαδιά    (23.05.16)


Αμπέλι    (23.05.16)


Κερασιά    (23.05.16)


Εσπεριδοειδή    (20.05.16)


Κερασιά    (20.05.16)


Μηλοειδή    (19.05.16)


Ελιά    (19.05.16)


Αμπέλι    (18.05.16)


Αμπέλι    (17.05.16)


Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μηλιά    (16.05.16)


Πυρηνόκαρπα    (16.05.16)


Ελιά    (16.05.16)


Μηλιά-Ροδακινιά    (16.05.16)


Καρυδιά    (16.05.16)


Αμπέλι    (13.05.16)


Ελιά    (12.05.16)


Αμυγδαλιά    (12.05.16)


Εσπεριδοειδή    (12.05.16)


Πυρηνόκαρπα    (11.05.16)


Αμπέλι    (11.05.16)


Μηλιά-Αχλαδιά    (10.05.16)


Ελιά    (09.05.16)


Ροδακινιά     (09.05.16)


Τομάτα Θερμοκηπίου     (09.05.16)


Αγγούρι Θερμοκηπίου     (09.05.16)


Κολοκύθια Θερμοκηπίου    (09.05.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (06.05.16)


Αμπέλι    (06.05.16)


Μηλοειδή    (05.05.16)


Αμπέλι     (05.05.16|)


Καρυδιά    (05.05.16)


Ελιά    (05.05.16)


Αμπέλι    (28.04.16)


Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά    (27.04.16)


Εσπεριδοειδή    (27.04.16)


Ελιά     (27.04.16)


Ελιά    (26.04.16)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (25.04.16)


Εσπεριδοειδή    (25.04.16)


Αμπέλι    (25.04.16)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (21.04.16)


Ελιά    (19.04.16)


Πυρηνόκαρπα    (19.04.16)


Αχλαδιά-Μηλιά-Κυδωνιά     (19.04.16)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (18.04.16)


Αμυγδαλιά    (18.04.16)


Εσπεριδοειδή    (18.04.16)


Αμπέλι    (18.04.16)


Αμπέλι    (15.04.16)


Ροδακινιά    (15.04.16)


Αμπέλι    (15.04.16)


Πυρηνόκαρπα    (14.04.16)


Μηλιά-Δαμασκηνιά   (13.04.16) 


Μηλοειδή    (13.04.16)


Αμπέλι    (12.04.16)


Αμυγδαλιά    (11.04.16)


Κερασιά-Ροδακινιά    (11.04.16)


Πατάτα    (11.04.16)


Καρυδιά     (11.04.16)


Μηλιά-Αχλαδιά    (08.04.16)


Σιτηρά    (08.04.16)


Πυρηνόκαρπα    (07.04.16)


Αμπέλι    (07.04.16)


Αχλαδιά-Μηλιά    (07.04.16)


Φασολάκι-Θερμοκηπίου   (06.04.16)


Αμπέλι    (06.04.16)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (05.04.16)


Αμυγδαλιά    (04.04.16)


Αγγούρι Θερμοκηπίου    (04.04.16)


Αμπέλι    (04.04.16)


Σιτηρά    (04.04.16)


Πατάτα    (31.03.16)


Αμυγδαλιά    (30.03.16)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (29.03.16)


Πατάτα    (29.03.16)


Καρυδιά    (28.03.16)


Ελιά    (28.03.16)


Ακρόδρυα (Φιστικιά-Καρυδιά-Καστανιά)    (24.03.16)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (22.03.16)


Πατάτα    (22.03.16)


Κερασιά    (22.03.16)


Μηλιά    (21.03.16)


Ελιά    (21.03.16)


Αμπέλι    (21.03.16)


Μηλιά    (21.03.16)


Ελιά    (18.03.16)


Πατάτα    (15.03.16)


Αχλαδιά    (15.03.16)


Βερικοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά    (15.03.16)


Αχλαδιά    (11.03.16)


Ροδακινιά    (11.03.16)


Εσπεριδοειδή    (10.03.16)


Ελιά    (10.03.16)


Αμπέλι    (10.03.16)


Ελιά     (10.03.16)


Πατάτα    (10.03.16)


Ψυχανθή    (08.03.16)


Νεκταρινιά-Ροδακινιά    (08.03.16)


Πατάτα    (07.03.16)


Αμπέλι    (07.03.16)


Κρεμμύδι    (04.03.16)


Σιτηρά    (04.03.16)


Βερικοκιά   (04.03.16)


Μηλιά    (03.03.16)


Ροδακινιά     (01.03.16)


Φακές     (01.03.16)


Ελιά     (29.02.16)


Αχλαδιά    (29.02.16)


Αμπέλι    (26.02.16)


Πατάτα    (26.02.16)


Πατάτα    (25.02.16)


Βερυκοκιά    (24.02.16)


Αχλαδιά    (24.02.16)


Πυρηνόκαρπα    (17.02.16)


Μηλοειδή    (17.02.16)


Πυρηνόκαρπα     (17.02.16)


Ακρόδρυα-Καρυδιά    (15.02.16)


Ακρόδρυα-Φιστικιά    (15.02.16)


Αχλαδιά     (11.02.16)


Πατάτα    (11.02.16)


Ροδακινιά    (10.02.16)


Ελιά    (08.02.16)


Αμπέλι    (09.02.16)


Αμπέλι    (08.02.16)


Μηλοειδή    (08.02.16)


Κορύνεο Βερικοκιάς    (03.02.16)


Ελιά    (03.02.16)

Χειμωνιάτικη Φυτοπροστασία Αμπελιού    (26.01.16)


Αμπέλι    (18.01.16)


Κρεμμύδι    (22.12.15)


Σκόρδα     (22.12.15)


Μηλοειδή    (26.11.15)


Αμυγδαλιά    (24.11.15)


Πατάτα    (23.11.15)


Πατάτα    (22.10.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (18.11.15)


Μουσμουλιά    (17.11.15)


Εσπεριδοειδή    (11.11.15)


Πυρηνόκαρπα    (09.11.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (09.11.15)


Εσπεριδοειδή    (09.11.15)


Εσπεριδοειδή    (05.11.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (03.11.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (03.11.15) 


Μηλοειδή    (30.10.15)


Πατάτα    (22.10.15)


Εσπεριδοειδή     (19.10.15)


Εσπεριδοειδή    (16.10.15)


Μελιτζάνα Θερμοκηπίου    (14.10.15)


Πιπεριά Θερμοκηπίου    (14.10.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (14.10.15)


Πυρηνόκαρπα    (14.10.15)


Ροδακινιά    (12.10.15)


Πατάτα    (12.10.15)


Ελιά    (08.10.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (07.10.15)


Μελιτζάνα Υπαίθρια    (06.10.15)


Πιπεριά Υπαίθρια    (06.10.15)


Ελιά    (06.10.15)


Φασολάκι Υπαίθριο    (06.10.15)


Εσπεριδοειδή    (05.10.15)


Τομάτα Υπαίθρια Επιτραπέζια και Βιομηχανική    (02.10.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (02.10.15)


Καρπουζιά    (02.10.15)


Αγγούρι Θερμοκηπίου    (02.10.15)


Κολοκύθι Υπαίθριο     (02.10.15)


Ελιά    (29.09.15)


Πατάτα    (29.09.15)


Ελιά     (25.09.15)


Μηλιά    (22.09.15)


Πατάτα     (22.09.15)


Αραβόσιτος    (17.09.15)


Αμπέλι    (16.09.15)


Ελιά    (16.09.15)


Αμπέλι    (15.09.15)


Ροδακινιά    (07.09.15)


Τομάτα Υπαίθρια Επιτραπέζια     (04.09.15)


Πιπεριά Θερμοκηπίου     (02.09.15)


Πιπεριά Υπαίθρια     (02.09.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (02.09.15)


Τομάτα Υπαίθρια Επιτραπέζια και Βιομηχανική    (02.09.15)


Εσπεριδοειδή    (02.09.15)


Καστανιά    (02.09.15)


Πατάτα    (31.08.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (25.08.15)


Αμπέλι    (17.08.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά    (17.08.15)


Αμπέλι     (12.08.15)


Αμπέλι    (10.08.15)


Εσπεριδοειδή    (10.08.15)


Πεπονιά    (07.08.15)


Φασολάκι    (07.08.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (07.08.15)


Τομάτα Υπαίθρια    (07.08.15)


Πιπεριά    (07.08.15)


Μελιτζάνα    (07.08.15)


Πυρηνόκαρπα     (07.08.15)


Ελιά    (07.08.15)


Καστανιά    (06.08.15)


Πατάτα    (06.08.15)


Ελιά    (06.08.15)


Αμυγδαλιά    (06.08.15)


Καρπουζιά    (06.08.15)


Πατάτα    (05.08.15)


Αμπέλι    (04.08.15)


Εσπεριδοειδή    (04.08.15)


Ροδακινιά    (31.07.15)


Πιπεριά    (30.07.15)


Αμπέλι    (30.07.15)


Πατάτα    (29.07.15)


Αραβόσιτος    (29.07.15)


Αμπέλι    (27.07.15)


Αχλαδιά-Μηλιά-Κυδωνιά    (27.07.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Δαμασκηνιά    (24.07.15)


Αμπέλι    (22.07.15)


Ροδακινιά    (21.07.15)


Πυρηνόκαρπα    (21.07.15)


Αμπέλι    (21.07.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (21.05.15)


Μηλοειδή    (21.07.15)


Ροδακινιά (Ορεινές περιοχές)     (21.07.15)


Αμπέλι    (21.07.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (21.05.15)


Μηλοειδή    (21.07.15)


Μηλοειδή    (20.07.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Δαμασκηνιά    (17.07.15)


Αμπέλι    (16.07.15)


Αμπέλι    (15.07.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά    (15.07.15)


Αμπέλι    (14.07.15)


Αμπέλι-Ελιά    (13.07.15)


Αμπέλι    (10.07.15)


Καστανιά    (10.07.15)


Κολοκύθι Υπαίθριο    (09.07.15)


Εσπεριδοειδή    (10.07.15)


Ελιά    (09.07.15)


Εσπεριδοειδή    (09.07.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά    (07.07.15)


Καρπουζιά    (03.07.15)


Μελιτζάνα Υπαίθρια    (03.07.15)


Αγγούρι Υπαίθριο    (02.07.15)


Πιπεριά Θερμοκηπίου    (02.07.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (30.06.15)


Τομάτα Υπαίθρια    (30.06.15)


Τομάτα Βιομηχανική    (30.06.15)


Φασολάκι Υπαίθριο    (30.06.15)


Αμπέλι-Ελιά    (02.07.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά    (29.06.15)


Αμπέλι    (25.06.15)


Πυρηνόκαρπα    (24.06.15)


Αμπέλι    (24.06.15)


Μηλοειδή    (23.06.15)


Αμπέλι    (23.06.15)


Ροδακινιά    (23.06.15)


Αμπέλι    (23.06.15)


Πυρηνόκαρπα    (23.06.15)


Εσπεριδοειδή    (23.06.15)


Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μηλιά    (23.06.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (19.06.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (19.06.15)


Αμπέλι    (19.06.15)


Αμπέλι-Ελιά    (16.06.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (16.06.15)


Ροδακινιά-Μηλιά-Δαμασκηνιά    (15.06.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (11.06.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά    (11.06.15)


Αμπέλι    (11.06.15)


Αμυγδαλιά    (10.06.15)


Ελιά    (09.06.15)


Πυρηνόκαρπα    (09.06.15)


Τομάτα Υπαίθρια Επιτραπέζια και Βιομηχανική    (09.06.15)


Τομάτα Θερμοκηπίου    (09.06.15)


Φασολάκι Υπαίθριο    (09.06.15)


Μηλοειδή    (08.06.15)


Αμπέλι    (08.06.15)   Αμπέλι


Αμπέλι    (05.06.15)


Εσπεριδοειδή     (05.06.15)


Ροδακινιά    (04.06.15)


Πατάτα    (04.06.15)    Μυκητοκτόνα


Ροδακινιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Κερασιά    (03.06.15)


Κερασιά    (03.06.15)


Εσπεριδοειδή    (03.06.15)


Αμπέλι    (03.06.15)


Ελιά    (02.06.15)


Αμπέλι    (29.05.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)   (28.05.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)   (28.05.15)


Ελιά    (26.05.15)


Ροδακινιά-Αχλαδιά    (26.05.15)


Αμπέλι    (25.05.15)


Πατάτα    (25.05.15)


Ελιά    (21.05.15)


Πυρηνόκαρπα    (21.05.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά    (22.05.15)


Αμπέλι    (21.05.15)


Ελιά    (20.05.15)


Εσπεριδοειδή    (19.05.15)


Αμπέλι    (18.05.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (18.05.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (18.05.15)


Πατάτα    (15.05.15)


Μηλοειδή    (15.05.15)


Ελιά    (15.05.15)


Αμπέλι    (15.05.15)


Ροδακινιά    (15.05.15)


Αγγούρι    (14.05.15)


Εσπεριδοειδή    (14.05.15)


Αμπέλι    (13.05.15)


Εσπεριδοειδή    (13.05.15)   Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα-Μυκητοκτόνα


Ακρόδρυα (Φιστικιά)   (13.05.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (13.05.15)


Ελιά    (13.05.15)


Ελιά    (13.05.15)


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (13.05.15)


Αμπέλι    (12.05.15)


Αχλαδιά-Μηλιά-Κυδωνιά    (12.05.15)


Ελιά    (08.05.15)   Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα-Μυκητοκτόνα


Ακρόδρυα (Καρυδιά)    (08.05.15)


Ροδακινιά    (08.05.15)   Εντομοκτόνα


Εσπεριδοειδή    (07.05.15)   Μυκητοκτόνα   Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα


Εσπεριδοειδή    (07.05.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά    (07.05.15)


Ελιά    (06.05.15)


Τομάτα-Θερμοκηπίου     (04.05.15)


Αμπέλι    (04.05.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (04.05.15)


Μηλοειδή (Μυκητοκτόνα)    (29.04.15)


Μηλοειδή (Εντομοκτόνα Ακαρεοκτόνα)    (29.04.15)


Μηλοειδή    (29.04.15)


Πυρηνόκαρπα    (29.04.15)


Αμπέλι    (29.04.15)


Κερασιά    (28.04.15)


Μηλιά-Δαμασκηνιά    (27.04.15)


Καρυδιά    (28.04.15)


Αμυγδαλιά   (27.04.15)


Ψυχανθή    (27.04.15)


Πατάτα    (24.04.15)


Αμπέλι    (23.04.15)


Μηλιά-Αχλαδιά-Κερασιά-Ροδακινιά    (20.04.15)


Αμπέλι    (15.04.15)


Αμπέλι (Μυκητοκτόνα)    (14.04.15)


Αμπέλι (Εντομοκτόνα Ακαρεοκτόνα)    (14.04.15)


Ελιά    (09.04.15)


Ακρόδρυα (Φιστικιά)    (09.04.15)


Τομάτα-Θερμοκηπίου    (09.04.15)


Σκόρδα    (09.04.15)


Μηλιά-Αχλαδιά    (08.04.15)


Πυρηνόκαρπα    (07.04.15)


Αμπέλι    (07.04.15)


Αμυγδαλιά    (07.04.15)


Κρεμμύδι    (06.04.15)


Κερασιά    (02.04.15)


Αχλαδιά    (02.04.15)


Πατάτα    (30.03.15)


Αμπέλι    (20.03.15)


Μηλοειδή   (19.03.15)  


Ακρόδρυα (Καρυδιά-Καστανιά)   (19.03.15)


Ελιά    (16.03.15)


Πατάτα    (12.03.15)


Πυρηνόκαρπα   (06.03.15)


Πατάτα    (26.02.15)


Μηλοειδή    (20.02.15)


Πατάτα (Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα)   (19.02.15)


Πατάτα (Δραστικές Ουσίες)   (19.02.15)


Αμπέλι: Χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας   (6.2.15)


Πατάτα-Περονόσπορος   (18.11.14)


Πατάτα   (06.11.14)


Πατάτα   (27.10.14)


Πυρηνόκαρπα   (16.10.14)


 Εσπεριδοειδή    (14.10.14)


Πατάτα-Περονόσπορος   (08.10.14)


 Εσπεριδοειδή - Εντομοκτόνα & Ακαρεοκτόνα   (26.09.14)


Ελιά   (23.09.14)