Ένωση Αγρινίου
Τα βιομηχανικά σφαγεία της Ένωσης Αγρινίου.

Τα βιομηχανικά σφαγεία της Ένωσης Αγρινίου.

Εδώ τηρούνται απόλυτα οι προδιαγραφές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Εδώ τηρούνται απόλυτα οι προδιαγραφές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Βιομηχανικά Σφαγεία

Οι εγκαταστάσεις των βιοµηχανικών σφαγείων της Ένωσης Αγρινίου βρίσκονται στο Δηµοτικό διαµέρισµα Σπολάιτας Αγρινίου πλησίον της γέφυρας του Αχελώου και συγκαταλέγονται στα πλέον σύγχρονα σφαγεία της Δυτικής Ελλάδας.

Από το 2009 τα Βιομηχανικά Σφαγεία ενοικιάστηκαν στην εταιρία ΑΥΦΑΝΤΗΣ, που τα διαχειρίζεται μέχρι σήμερα.  Πρόκειται για  σύγχρονα σφαγεία με τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα) και σφαγή κουνελιών,  δυναμικότητας περίπου σαράντα πέντε τόνων ημερησίως, εναρμονισμένα στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας με κωδικό σφαγείου S 83 και παραπροϊόντων BIS 25.

Επίσης, είναι πιστοποιημένα από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ για τη σφαγή βιολογικών ζώων. Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 (HACCP).

Διαθέτουν μεγάλους χώρους σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή των ζώων, πρόψυξη μετά τη σφαγή και ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση του κρέατος πριν τη φόρτωσή του.