Ένωση Αγρινίου
Οι παραγωγοί οφείλουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα μόνο σκευάσματα. Στην Ένωση Αγρινίου θα λάβουν και τις απαραίτητες συμβουλές-οδηγίες χρήσης.

Οι παραγωγοί οφείλουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα μόνο σκευάσματα. Στην Ένωση Αγρινίου θα λάβουν και τις απαραίτητες συμβουλές-οδηγίες χρήσης.

Οι παραγωγοί οφείλουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα μόνο σκευάσματα. Στην Ένωση Αγρινίου θα λάβουν και τις απαραίτητες συμβουλές-οδηγίες χρήσης.

Οι παραγωγοί οφείλουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα μόνο σκευάσματα. Στην Ένωση Αγρινίου θα λάβουν και τις απαραίτητες συμβουλές-οδηγίες χρήσης.

Φυτοπροστατευτικά

Η Ένωση Αγρινίου παρέχει στους παραγωγούς πλήρη τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά τις καλλιέργειές τους και στη φυτοπροστασία αυτών, βασιζόμενη στην άριστη τεχνογνωσία της.

Με εμπειρία και δράση στο χώρο από το 1930, η Ένωση με το κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων εξελίχθηκε σε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών, προσφέροντας τα πιο εμπορεύσιμα και αναλώσιμα προϊόντα, ικανά να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του συνόλου των καλλιεργειών στην περιοχή, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Με απόλυτο σεβασμό στον παραγωγό και με πιστή εφαρμογή των όσων προβλέπει η κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση προϊόντων φυτοπροστασίας, η Ένωση προσφέρει τις ιδανικές λύσεις, με ασφάλεια για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το ίδιο το προϊόν.

Στο κατάστημά μας, στην οδό Παπαϊωάννου 23 (είσοδος από το πάρκινγκ στις καπναποθήκες Παπαπέτρου) υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης των παραγωγών, ώστε, με την κατάλληλη πληροφόρηση από γεωπόνους, να συμβάλει στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Επικοινωνία: 2641.0.69009