Ένωση Αγρινίου
Επί σχεδόν έναν αιώνα η Ένωση Αγρινίου στηρίζει τον παραγωγό

Επί σχεδόν έναν αιώνα η Ένωση Αγρινίου στηρίζει τον παραγωγό

Προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων... διαχρονικά

Προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων... διαχρονικά

Ίδρυση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» ιδρύθηκε το 1930 από τους Συνεταιρισµούς των καπνοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών των επαρχιών Τριχωνίδας, Ξηροµέρου και Βάλτου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

Βασικοί σκοποί ίδρυσης της Ένωσης ήταν:

  • Η εξυπηρέτηση και προαγωγή της οικονοµίας των µελών της µε την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισµό των δραστηριοτήτων τους από αυτή.
  • Η δυνατότητα να αναλαµβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές που προβλέπονται για τα µέλη της είτε για λογαριασµό των µελών της είτε για  ίδιον λογαριασµό.

Το 1935 αποτέλεσε ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συναιτερισµών(ΠΑΣΕΓΕΣ).

Στην διάρκεια του 20ου αιώνα η Ένωση Αγρινίου, ενδυναµώνοντας συνέχεια το ρόλο της στα αγροτικά δρώµενα του Νοµού µας, προχώρησε στην δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων των µελών της, όπως το πρώτο συνεταιριστικό εργοστάσιο στην ∆υτική Ελλάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών (το 1954).

Παράλληλα έδωσε έµφαση στις κοινωνικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες της.

Ειδικότερα η µετακατοχική και µετεµφυλιακή περίοδος µε την δραµατική κατάσταση που επικρατούσε στις αγροτικές περιοχές και την έλλειψη άλλου οργάνου εκπροσώπησης των συµφερόντων του συνόλου των αγροτών, οδήγησαν την Ένωση σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις επίλυσης της πληθώρας των προβληµάτων που συσσώρευσαν οι ανώµαλες περίοδοι που προηγήθηκαν.

Στο διχαστικό περιβάλλον της περιόδου αυτής, η ΕΑΣ και οι συνεταιρισµοί γενικότερα έπαιξαν πολύ σηµαντικό, ενωτικό ρόλο.

Με την είσοδο στη νέα χιλιετία η Ένωση Αγρινίου αντιλαµβανόµενη τις καταστάσεις που διαµορφώνονταν για τον αγροτικό τοµέα, όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, προσπάθησε και κατάφερε να προσαρµοστεί εγκαίρως.

Ξεπερνώντας αγκυλώσεις και αντιλήψεις του παρελθόντος, ως προς το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αγρότη και των συλλογικών του οργάνων, παλεύει για την επικράτηση της επιχειρηµατικής λογικής σε όλα τα επίπεδα, για την επίτευξη αυξηµένης ανταγωνιστικότητας µε ταυτόχρονη τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και αξιών.

Πρόσφατο παράδειγµα αυτής της λογικής, αλλά και των αντανακλαστικών της Ένωσης Αγρινίου στις απαιτήσεις της αγοράς, ήταν η δηµιουργία το καλοκαίριτου 2010 του τµήµατος φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Με µεθοδικότητα και υπευθυνότητα το εν λόγω τµήµα κατάφερε αυτή την στιγµή να διαχειρίζεται σχεδόν 700 φακέλους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων στους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Κέρκυρας.


Δραστηριότητες

Η Ένωση µε τα πέντε υποκαταστήµατα της δραστηριοποιείται περίπου στο 75%  του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

Οι δράσεις της καλύπτουν όλο το φάσµα απαιτήσεων των µελών της και παράλληλα ανιχνεύουν και διερευνούν µελλοντικές προοπτικές µέσω συνεργασιών µε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συµµετέχοντας σε πειραµατικά και πιλοτικά προγράµµατα. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες και η καλλιέργεια του φυτού Στέβια, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.