Αγαπητέ  Συνεργάτη.

Dear Colleague

Λαμβάνετε αυτό το email καθώς σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων – GDPR) χρειάζεται να συμφωνήσετε ώστε να συνεχίσουμε να τηρούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας. Η επιχείρηση μας έλαβε όλα τα μέτρα, ώστε να μην υπάρξει διαρροή των στοιχείων σας.

You are receiving this email as we would like to ensure the protection of your personal data against the background of the new European General Data Protection Regulation (GDPR). We must have your approval for letting us use your email address for our newsletter campains.

Τι είναι το GDPR;

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσους οργανισμούς τηρούν βάσεις δεδομένων. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου πρέπει να έχουμε την ρητή σας συγκατάθεσή ώστε να τηρούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, για την αποστολή Newsletter.

Συμφωνώ να συνεχίζω να λαμβάνω newsletter

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#