Η φωνή του αγρότη


Μπαίνει και η Εξισωτική Αποζημίωση

Θα καταβληθούν  239.164.239,68 ευρώ σε 389.107 δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εξισωτική Αποζημίωση: Ανακοίνωση για εγκεκριμένους και απορριπτόμενους

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 “ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ” του ΠΑΑ 2014- 2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή 4ης δόσης 2017 οικογενειακών επιδομάτων

Αύριο, Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου, καταβάλλονται από τον ΟΓΑ τα Οικογενειακά Επιδόματα 4ου Τριμήνου 2017. Στην πληρωμή εντάσσονται όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι και 27 Νοεμβρίου και οι αιτήσεις τους έχουν ελεγχθεί πως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 1.042.583,10 ευρώ

Αποζημιώσεις ύψους 1.042.583,10 € θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, σε 1.081 δικαιούχους κτηνοτρόφους .

Διαβάστε περισσότερα

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#