Η Φωνή του Αγρότη


Εντερίτιδες αμνών

Η εμφάνιση διάρροιας σε νεογέννητα απασχολεί πολύ τους κτηνοτρόφους ιδιαίτερα λόγω των απωλειών που αυτή συνεπάγεται.

Η Φωνή του Αγρότη


Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών

Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και θανατώσεις ζώων στις μολυσμένες εκτροφές.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#