Επικαιρότητα


Το 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία είναι η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν) καθώς και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η στροφή της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο συμβατό με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας.

Πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Εξοφλήθηκε το 100% των τιμολογίων Αυγούστου και το 44% των τιμολογίων αυτοτιμολόγησης Σεπτεμβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και συνέχιση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Click στη φύση!

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός για την ανάδειξη των περιοχών Natura 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων: συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#