Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Καλλιέργεια ακτινιδιάς και χειμερινό κλάδεμα

Για την επιτυχημένη ανάπτυξη της ακτινιδιάς είναι αναγκαία η εξασφάλιση άριστων συνθηκών αερισμού και φωτισμού για τη διασφάλιση της καλής υγείας και παραγωγικότητας των δένδρων και την παραγωγή καρπών καλής ποιότητας.

Η Φωνή του Αγρότη


Ρύθμιση συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Με την ρύθμιση αυτή, νομιμοποιείται, υπό προϋποθέσεις, ο μέχρι 31.12.2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων στους κλάδους πρόσθετης και κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σε επίπεδο ΕΕ, το μερίδιο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφτασε το 19,7% το 2019.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΑΥ: Οι υδατοκαλλιέργειες μπαίνουν σε τάξη

Η υδατοκαλλιέργεια αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον αειφόρες δραστηριότητες, καθώς προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία των ψαριών και την προστασία των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση κρασιού μειώνεται μεταξύ των ηλικιωμένων

Οι ηλικιωμένοι ακόμα καταναλώνουν σημαντικά περισσότερο από τις νεότερες γενιές, όμως οι ηλικιωμένοι μειώνουν σημαντικά τις ποσότητες που καταναλώνουν, αντανακλώντας μια τάση μετριοπαθούς κατανάλωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισαγωγές μπαχαρικών στην Ε.Ε.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 379.000 τόνους μπαχαρικών από χώρες εκτός ΕΕ το 2019.

Διαβάστε περισσότερα

EFSA: πρόγραμμα υποτροφιών για την αξιολόγηση επικινδυνότητας 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αίτησης επιστημόνων για την επιλογή τους ως υποτρόφων στο πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ: ερωτήσεις και απαντήσεις

Οι συστάσεις αποτελούν μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ανακοινώσεις


Αγροτικά προϊόντα και πολιτική ποιότητας στην Περιφέρεια Δ. Ε.

Όταν η αγροτική αναπτυξιακή πολιτική της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αξιολογείται ως  Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#